تاثير تعداد رنگ در قیمت کارت ویزیت

در محاسبه ي قيمت کارت ويزيت فرم عمومي تعداد رنگ ها در قيمت کارت ويزيت تاثيري ندارد. شما مي توانيد از تمام رنگ هاي موجود که به وسيله ي 4 رنگ چاپ افست به وجود مي آيند استفاده کنيد. براي چاپ رنگ هاي متاليک نظير نقره اي، طلايي، بژ و … حتما بايد از فرم اختصاصي استفاده کنيد و قيمت کارت ويزيت نيز بسيار متفاوت با قيمت کارت ويزيت فرم عمومي خواهد بود. چاپ کاتالوگ

اندازه
قيمت کارت ويزيت بر مبناي محاسبات و اندازه هاي مشخص به دست آمده است، بنابراين با بزرگ شدن فايل چاپي شما قيمت کارت ويزيت افزايش خواهد يافت، مثلا در کارت ويزيت سلفون براق معمولي با اندازه 4.8 در 8.5 اگر اندازه فايل شما از 4.8 به 5 سانتي متر و يا از 8.5 به 9 سانتي متر تغيير کند، قيمت کارت ويزيت شما دو برابر خواهد بود. با افزايش سايز تا اندازه 8.5 در 9.6 قيمت کارت ويزيت دو برابر خواهد بود و به همين نسبت در سايزهاي بزرگتر افزايش مي يابد.
منبع: اشل پرينت 

خدمات شیشه و آینه
خدمات دکوراسیون