دکوراسیون اتاق والدین

طراحي دکوراسيون داخلي - اين ايده نيز جزو ايده هاي مرسوم در دکوراسيون اتاق مستر است که منهاي تاثيرات قابل توجهي که به لحاظ روانشناسي، در گردش انرژي، دارد، به جهت آنکه بخشي از احساس نياز فرد به ديده شدن را براي وي تامين مي کند، به طور کلي، احساس خوبي را در اتاق ايجاد مي کند.
اتاق پدر و مادر يا اتاق زن و شوهر که در اصطلاح به آن اتاق مستر – master هم گفته مي شود، يکي از فضاهايي است که مي توان با ايده هاي خلاقانه آن را به فضايي دلنشين و متناسب با سليقه افرادي که قرار است لح يکي از اقداماتي که به تازگي براي طراحي اتاق مستر رايج شده و جزو ايده هاي بسيار جالب هم است و از طرف کساني که براي طراحي اتاق خود به دکوراتورهاي حرفه اي مراجعه مي کنند، مورد استقبال واقع شده، استفاده از نقاشي روي سقف اتاق است. اين نقاشي ها مي تواند با توجه به سبکي که دکوراسيون بر مبناي آن طراحي مي شود، متفاوت باشد. براي مثال، ممکن است فردي از نقش آسمان روي سقف اتاق استقبال کند، فرد ديگر از نقوشي مانند خطوط درهم و برهم استقبال کند يا هر نقش ديگر!
اما آنچه بيش از هر نقش ديگري در مورد سقف اتاق مستر مرسوم شده و به نظر زيباتر از ديگر نقش ها هم هست، آسماني تاريک با ستاره هاي روشن است که با استفاده از لامپ هاي کوچک ريز به عنوان ستاره، طرح زيبايي را براي سقف اتاق ايجاد مي کند. بر اساس تجربه، تاکنون هر کس به هر شکلي از اين طرح استفاده کرده است، طرحي زيبا ايجاد شده که کاملا با سليقه فردي که دکور براي وي انجام مي شود، همخواني دارد. 

خدمات شیشه و آینه
خدمات دکوراسیون