رنگ/طراحی غرفه

تاثير رنگ و طراحي غرفه 19 درصد است. غرفه اي که به خوبي طراحي شده باشد عاملي قوي براي ماندگاري در ذهن دارد. رنگ و طراحي غرفه عوامل قابل کنترلي هستند که در هر شرکتي فرق مي کنند. در حالي که ماهرانه ترين طراحي ها گرايشي در جهت افزايش ماندگاري در ذهن ايجاد مي کنند اما هزينه و ROI بار ديگر عواملي هستند که بايد مد نظر قرار بگيرند. طراحي براي شرکتهايي بسيار حائز اهميت است که نمي توانند محصولات يا خدمات خود را در غرفه به نمايش بگذارند. ملاحظه اصلي طراحان بايد اين باشد که پيامهاي فروش و محصول شرکت را متناسب با نيازهاي تصميم خريد بازديدکننده ابلاغ کنند.
اکثر شرکتها باجه هاي اطلاع رساني را در طراحي غرفه خود مي گنجاند که به منزله ابزاري مفيد براي جمع آوري کارتهاي ويزيت، ارايه بروشور ... عمل مي کند. پرسنل اين باجه اطلاع رساني بايد کسي باشد که در خصوص محصول اطلاعات و تجربه لازم را دارد
شواهد اخير دال بر اين حقيقت هستند که تابلوهاي داخل غرفه وقتي به عنوان فهرست سازي محصول استفاده مي شود تاثيري مثبت بر ترافيک غرفه دارد و مي تواند علاقه به محصول را ايجاد کند. مثلا تابلوهاي برجسته اي که در طراحي غرفه تلفيق شده اند مي توانند بازديدکنندگان علاقمند به محصول را به خود جلب کنند در حالي که شايد بدون وجود اين تابلوها از غرفه بازديد نمي کردند.
نتايج اين تحقيق براي طراحان و سازندگان غرفه مفيد است تا توليد سودبخش ترين غرفه به مشتريان کمک کنند. شرکت غرفه ساز

خدمات شیشه و آینه
خدمات دکوراسیون