طراحی و چاپ سربرگ

سربرگ براي انجام مراسلات اداري، نوشتن متون، قراردادها و … استفاده مي شود. سربرگ رسمي شما به نوشته ي شما اعتبار و رسميت مي دهد. به همين دليل طراحي سربرگ و کيفيت چاپ سربرگ اهميت بسزايي در معرفي هويت شرکت شما ايفا مي کند. طراحي سربرگ و چاپ سربرگ به دليل اهميت زياد در معرفي شما، فرآيندي ظريف و مهم به شمار مي رود.

طراحي سربرگ
در طراحي سربرگ نمايش هويت شما مهم ترين نکته است، اين مساله با انتخاب جاي مناسب براي لوگوي شما انجام مي شود. اگر لوگوي شما انگليسي باشد و يا جهت لوگو به سمت چپ باشد، بهتر است در قسمت چپ کادر در بالاي برگه ي سربرگ قرار گيرد و در سمت راست نام تجاري شما، همراه با توضيح کوتاهي درباره ي شرکت نوشته شود. اگر لوگوي شما فارسي است و يا جهت لوگو به سمت راست است، لوگو را در سمت راست برگه ي سربرگ قرار دهيد و در کنار آن نام تجاري خود را بنويسيد.

– نوشتن يک جمله ي تبليغاتي کوتاه براي توضيح و بيان فعاليت شما در زير نام تجاري مي تواند موثر باشد. طراحي و چاپ کاتالوگ
– اگر شرکت شما ثبت شده است، نوع ثبت شرکت خود را همراه با شماره ثبت قيد کنيد تا به سربرگ خود اعتبار و رسميت بيشتري ببخشيد. مثلا بنويسيد: استوديو طراحي و چاپ اشل و در زير آن قيد کنيد: با مسئوليت محدود (1890)
– براي اعتبار بخشيدن بر روي سربرگ نوشتن آدرس الزامي ست. بدون آدرس و يا راهي براي پيدا کردن شما، سربرگ نمي تواند معرف اعتبار و هويت شما باشد.
– کد پستي يا آدرس ايميل نيز مي تواند بر روي سربرگ قيد شود تا براي نامه نگاري هاي بعدي و مراسلات آينده، راهي براي ارتباط به مخاطبان شما بدهد.
– اگر در زمره ي شکرت هايي هستيد که مکاتبات بسياري با ساير ارگان ها و بخصوص ارگان هاي دولتي و رسمي داريد، حتما تاريخ، شماره و پيوست را بر روي سربرگ خود بنويسيد. اين امر براي شرکت هاي کوچک تر با مکاتبات کمتر ضروري نيست.
منبع: اشل پرينت 

خدمات شیشه و آینه
خدمات دکوراسیون