عکاسی کاتالوگ

در عکاسي بايد توجه داشت که محصول به بهترين وجه خود نشان داده شود، نور به گونه اي باشد که بافت، خطوط و تمام جزييات محصول را نمايش دهد و تصوير رسا و واضح باشد تا تصور غلطي در ذهن مخاطب ايجاد نکند.

طراحي کاتالوگ
در طراحي و چاپ کاتالوگ بايد تصاوير در اولويت باشند و نوشته ها حول محور تصاوير قرار گيرند. نوشته ها بايد کم، ريز، واضح و با اطلاعات کافي باشند. لي اوت کلي کاتالوگ از عوامل جذابيت بصري براي مخاطب است که موجب مي شود مخاطب کاتالوگ را در دست گرفته، ورق بزند و پيش خود نگه دارد.

چاپ کاتالوگ
براي چاپ کاتالوگ بايد اندازه مناسب انتخاب شود. در چاپ CMYK بايد از جابجايي رنگ ها پرهيز شود و ناظر چاپ بايد با دقت بر چاپ کار نظارت داشته باشد، چرا که کاتالوگ معرف محصولات يک کمپاني است و چاپ کاتالوگ به طور ناخوداگاه کيفيت محصولات و خدمات کمپاني را در ذهن مخاطب تداعي مي کند.

روکش
براي کاتالوگ ها و به خصوص براي جلد کاتالوگ حتما بايد از روکش استفاده شود، جلد معمولا نسبت به صفحات داخلي ضخامت بيشتري دارد و از کاغذ با گرم بالاتر استفاده مي شود. نوع به صرفه ي جلد، کاغذ 300 گرم با روکش هاي مختلف است که چون در فرم عمومي قرار مي گيرد به صرفه تر است.

برش
اگر کاتالوگ با فرم ساده طراحي شده باشد، برش فقط براي جدا کردن کار از کارهاي ديگر است، اما اگر فرمي خاص داشته و خارج از قطع هاي مستطيل و مربع طراحي دشه باشد لازم است براي برش قالب تهيه شود و کاتالوگ در مرحله ي برش قالب مي خورد که اصطلاحا آن را ضرب قالب مي نامند. هزينه ي فرم هاي خاص خيلي بيشتر از فرم هاي ساده است.

صحافي
کاتالوگ پس از انجام تمام مراحل، در مرحله ي صحافي خط تا مي خورد، تا مي شود، بسته به تعداد برگ ها، منگنه يا چسب مي خورد و به صورت نهايي کتابچه اي که بايد به دست مشتري برسد در مي آيد.
منبع: اشل پرينت 

خدمات شیشه و آینه
خدمات دکوراسیون