وظایف واحد روابط عمومی و تبلیغات

وظايف واحد روابط عمومي و تبليغات:
- گرفتن پلان نمايشگاه و مشخص شدن جايگاه غرفه نمايشگاهي و درصورت نياز تغيير جاي غرفه و درنظر گرفتن محل ديد و تردد مناسب
- انجام طراحي غرفه با درنظر گرفتن فضاي مناسب براي کالا و اختصاص فضاي مناسب VIP جهت قراردادها و نشست هاي لازم
- اختصاص فضايي براي انبار
- فضاي صرف غذا و درصورت ممکن جهت استراحت
- کانترهاي اطلاع رساني و در دسترس قرار دادن لوازم نمايشگاهي جهت اطلاع رساني
- مشخص شدن جايگاه استندهاي نمايشي به صورت صحيح
- بررسي چيدمان غرفه
- تهيه فرمهاي مخصوص نمايشگاه
- فراهم آوردن پوششي يکنواخت و لوگوي شرکت براي نصب بر روي سينه
وظايف واحد فروش و ارزيابي:
- تهيه فرمهاي مخصوص بازديدکنندگان
- تهيه ليست قيمت محصولات بازرگاني
- تهيه برگه هاي مربوط به شرايط فروش
- فرم اخذ سفارش
- تهيه فرم تقاضاي نمايندگي فروش
- آماده سازي فرم قرارداد در هر دو حوزه
- تهيه فرم هاي مخصوص بازخورد مربوط به اطلاع رساني و رغبت سنجي مراجعين مورد هدف
- فرمها وليستهاي مد نظر مديران
وظايف مديريت بازرگاني:
- پيش بيني کادر تخصصي شامل: کارشناس فني مربوطه، کارشناس بازرگاني براي جذب و امضاي قرارداد، نيروهاي کمکي جهت ارتباط با مراجعه کنندگان، مسئول غرفه
- آموزش تکنيک هاي برخورد در نمايشگاه به پرسنل
- قرارهاي ملاقات خاص با خريداران عمده در نمايشگاه
- تهيه ليست محصولات و شرايط فروش محصولات بازرگاني شرکت
- توجيه يک نيرو جهت جمع آوري اطلاعات کليه رقباي حاضر در نمايشگاه، اعم از ليست محصولات، ليست قيمت، شرايط فروش، کانالهاي توزيع و شناسايي مديريت و ارزيابي قابليتهاي شرکت کنندگان
- برنامه ريزي شيفت پاسخگوي نيروهاي مستقر در غرفه و چک کردن برنامه ها با توجه به زمانبندي در نظر گرفته شده
- قرار دادن يک نماينده با اختيارات لازم در نمايشگاه
- چک کردن آموزش پرسنل
- گزارش گيري عمليات قبل از نمايشگاه
منبع: کيامهر 

خدمات شیشه و آینه
خدمات دکوراسیون