چرا لوگو توسط متخصصین بسی گرافیک طراحی شود ؟


طراحي نماد ، طراحي کاتالوگ در عين سادگي ، كار بسيار سخت و دشواري است وبه همين منظور احتياج به داشتن تجربه ، شناخت و تسلط داشتن بر تخصص هاي گوناگون دارد ، مشاوران مختلف جهت كمك رساني به تيم هاي طراحي کاتالوگ ، شغل و تخصص كارفرما را براي تيم طراحي کاتالوگ بازگو کرده و نقاط ابهام آنها را برطرف مي کنند تا اينکه تيم طراحي و چاپ کاتالوگ بتواند با شناخت دقيق از حوزه فعاليت كارفرما و شناخت ساير همكاران بهترين ايده و نظر را ارايه كندو همانطور که مي دانيد طراحي کاتالوگ سمبل كاري يك جانبه نيست و حتي در شرايطي كه لوگو از هر لحاظ مناسب باشد مي تواند از نظر كارفرما مورد پسند نباشد ، به دليل اينکه ذاتا كارهاي گرافيكي بر اساس سلايق شاخص گذاري مي شوند و هيچگاه كسي نمي تواند سليقه ذاتي كسي را تغيير دهد. تيم هاي طراحي کاتالوگ طراحي لوگو بسي گرافيک با تجربه چندين ساله خود در طراحي کاتالوگ ، تركيبي از خلاقيت هاي مختلف را دور هم جمع آوري كرده اند و همواره ايده هاي نو را به نمايش قرار مي دهند، حضور تخصص هاي مختلف در تيم هاي طراحي کاتالوگ به ما اجازه مانور بيشتري را درطراحي کاتالوگ ، طراحي لوگو، لوگو تايپ ، نشان نوشته ، نشانه و برندينگ مي دهد