کاتالوگ ها

کاتالوگ نوعي از تبليغات در عرصه توليد ، تجارت وخدمات مي باشد که مي تواند در برقرار کردن ارتباط مستقيم و چگونگي انتقال مفاهيم و تبادل اطلاعات به مخاطب ،نقش به سزايي داشته باشد .
از خلق کاتالوگ در جهان تبليغات مدت زيادي نمي گذرد در اواسط قرن بيستم انسان صنعت با جامعه سرمايه داري آن زمان، لحظه اي توانست از کاتالوگ به عنوان يک وسيله تبليغاتي استفاده کندکه ديگر ابزارها و فکر هاي گذشته چون اطلاعيه ها وتراکت هاي تک رنگ و معرفي هاي حضوري و لفظي جوابگوي نياز توليد کنندگان را نداشتند . به ناچار براي به وجود آوردن انگيزه ، رقابت و معرفي بازار توليد و عرضه شده به بازار، اقدام به خلق شيوه نويني از پديده هاي گرافيک کردند تا “پيام گيرها ” بتوانند در فرصت مناسب و با شرح و تصاويري که در اين وسيله تبليغاتي درج شده بود ، با توليدات عرضه شده آن مرکز آشنا شوند.
به وجود آمدن تنوع در توليدات براي جامعه مصرفي و شکوفايي صنعت نوپاي بعد از جنگ جهاني دوم ، عرصه تبليغات را چنان تحت تاثير قرار داد که ديگر محصول توليد شده بدون تبليغات وسيع ،جايي در بازار آن زمان نداشت . به ناچار رفته رفته براي هدايت افکار وسيع جامعه بايد چاره اي انديشيد تا با روش جديد تري بتوان بازار موجود را از دست رقبا ربود و اين امر مهم نياز به نوآوري در عرصه گرافيک را باعث شد .

کاتالوگ وسيله خوبي بود تا پيام گيرها بتوانند راغب به خواندن و ديدن تصاوير در جهت آشنايي بيشتر با محصولات توليدشده در وقت و زمان کمتري باشند . طراحي و چاپ کاتالوگ

شناخت توليد چه از لحاظ کمي و چه از لحاظ کيفي ـ نشان تصاوير توليد ـ معرفي شاخه هاي مختلف توليد ـ معرفي ساختار و مشخصات فني از طريق متن نوشتاري و…همه و همه از عملکردهاي سنجيده کاتالوگ بود .

در اوايل تنظيم و خلق کاتالوگ شکل آن به صورت يک برگه پشت و رو بود که بيشتر به تراکت شبيه بود ولي روي جلدآن حال و هواي پوستر داشت . در اوايل سال هاي ????ميلادي ابعاد آن به صورت استاندارد ??×?? در کشور فرانسه تعريف شد. طبق اين تعريف کاتالوگ ها معمولا از دو برگ بيشتر هستند و علاوه بر بيان تصويري از متون نوشتاري جهت معرفي و جذب وهدايت مخاطبين استفاده مي شود .

مهترين دليل براي استفاده از کاتالوگ همانا قادر ساختن افراد جامعه براي شناخت توليدات و خدمات ” بدون نياز به واسطه ” و رويت محصولات و مطالعه آن در “فرصت مناسب ” به جهت قابل ” حمل و نقل ” بودن وهمچنين جايگزيني مناسب براي پوستر و ديگر موارد تبليغاتي است.