قطع بروشور

قطع بروشور که بستگي به موضوع و نوع کار و خدمات و فرم و همينطور طرح گرافيست طراحي کاتالوگ دارد که با توجه به اطلاعات، توضيح ، تصاوير و شرح پيامها مي باشد . و همچنين در چارچوب و طراحي کاتالوگ بايد به مخاطب و کاربري آن نيز توجه کرد. عامل مهم در انتخاب قطع هزينه پيش بيني شده نيز ميتواند باشد

ويژگي هاي يک بروشور
نکته اصلي که بايد به آن توجه داشت در طراحي يک بروشور شناخت خوب و کامل سفارش دهنده ي بروشور و مخاطبي که اين بروشور را دريافت مي کند. شکيل، زيبا و در عين سادگي بر اساس تناسب با موضوع ، طراحي کاتالوگ باشد
از ويژگي هاي ديگر بروشور که مي توان يه آن اشاره کرد ، اين مي باشد که براي جلب خواننده و ايجاد رغبت بيشتر در مخاطب استفاده کردن از عکس و طرحهاي جالب طراحي کاتالوگ و ديدني ضروري و لازم مي باشد

توجه به سه نکته درطراحي و چاپ کاتالوگ ، طراحي گرافيک بروشور بايد در نظر گرفته شود:
با کمترين المان -
درکوتاهترين زمان -
- بيشترين پيام را انتقال دهيد
 

خدمات شیشه و آینه
خدمات دکوراسیون