بدرفتاری کاغذ و مقوا، در اثر رفتارهای ماست

بعضی ماشین های پیشرفته افست قابلیت چاپ مستقیم روی انواع مقوای نازک کنگره ای (E فلوت) را دارند. بنابراین چاپ مستقیم افست روی مقواهای ضخیم میسر نیست. راه حلی که در چاپخانه ها و کارتن سازی ها برای چاپ مرغوب روی کارتن ها معمول است، چاپ روی ورق گلاسه وسپس لمینیت آن روی ورق کارتن است. عملیات تیغ و تا و چسب پس از لمینیت کاغذ گلاسه چاپ شده با ورق کارتن، صورت می گیرد.

دقت و کیفیت کارتن های لمینیتی، علاوه بر مرغوبیت چاپ افست روی کاغذ گلاسه، به جزییات عملیات تبدیلی یعنی چسب زنی، روکش کردن، دایکات و چسب بستگی دارد. در اینجا توجه خود را به لمینیت، یعنی یکی شدن ورق چاپ شده با ورق کارتن معطوف می کنیم و این عملیات را در دو روش دستی و ماشینی از نظر می گذرانیم. طراحی و چاپ کاتالوگ

لمینیت کارتن به دو روش دستی و اتوماتیک انجام می شود. تفاوت عمده این روش ها، در مرحله قرار دادن دو لایه روی یکدیگر است که در روش دستی توسط اپراتور صورت می گیرد همچنین در نحوه چسب زدن لایه هاست که در روش دستی لایه لمینیت شونده و در حالت اتوماتیک کارتن کنگره ای، به چسب آغشته می شود.