انواع کاغذ تزئینی

کاغذ ابري: نوعي کاغذ تزئيني براي ورود يا درون جلد که از دوره تيموري به بعد در ايران رايج گرديد و به ابري‌هاي همدان و کشمير معروف بوده‌اند.
کاغذ باليغ: کاغذ بسيار مرغوبي که در شهر پکن (خان باليغ - شهر خان) ساخته مي‌شد. جنس کاغذ بسياري از کتب و اوراق خطي نفيس ايران کاغذ خان باليغ است.
کاغذ زر افشان: (نوعي تزئين بر روي کاغذ) براي زر افشان کردن کاغذ مقداري صمغ را به طرز خاصي روي کاغذ مي‌پاشيدند و سپس ورقه‌هاي نازک طلا را به آن مي‌چسباندند به طوري که تکه‌هاي طلا مانند ستاره روي صفحه کاغذ مي‌درخشيد. اين نوع کاغذ را معمولاً در حواشي کتب و اوراق گرانبها مصرف مي‌کردند.
کاغذ سمرقندي: يکي از معروفترين و مرغوب ترين کاغذهاي مورد مصرف در طول سده‌هاي مياني دوران اسلامي که در شهر سمرقند ساخته مي‌شد. کاغذ سمرقندي جزو اولين کاغذهاي ساخته شده در جهان اسلام بود که در قرن دوم هجري، مسلمانان به کمک کاغذ سازان چيني اولين کارگاه ساخت آن را در شهر سمرقند بر پا کردند و از اين شهر صنعت کاغذ سازي به ساير بلاد اسلام راه يافت. کاغذ ديواري
کاغذ شامي: نوعي کاغذ سفيد و به‌غايت شفاف و لطيف منصوب به شهر شام.