چرا لوگو توسط متخصصین بسی گرافیک طراحی شود ؟


طراحی نماد ، طراحی کاتالوگ در عین سادگی ، كار بسیار سخت و دشواری است وبه همین منظور احتیاج به داشتن تجربه ، شناخت و تسلط داشتن بر تخصص های گوناگون دارد ، مشاوران مختلف جهت كمك رسانی به تیم های طراحی کاتالوگ ، شغل و تخصص كارفرما را برای تیم طراحی کاتالوگ بازگو کرده و نقاط ابهام آنها را برطرف می کنند تا اینکه تیم طراحی و چاپ کاتالوگ بتواند با شناخت دقیق از حوزه فعالیت كارفرما و شناخت سایر همكاران بهترین ایده و نظر را ارایه كندو همانطور که می دانید طراحی کاتالوگ سمبل كاری یك جانبه نیست و حتی در شرایطی كه لوگو از هر لحاظ مناسب باشد می تواند از نظر كارفرما مورد پسند نباشد ، به دلیل اینکه ذاتا كارهای گرافیكی بر اساس سلایق شاخص گذاری می شوند و هیچگاه كسی نمی تواند سلیقه ذاتی كسی را تغییر دهد. تیم های طراحی کاتالوگ طراحی لوگو بسی گرافیک با تجربه چندین ساله خود در طراحی کاتالوگ ، تركیبی از خلاقیت های مختلف را دور هم جمع آوری كرده اند و همواره ایده های نو را به نمایش قرار می دهند، حضور تخصص های مختلف در تیم های طراحی کاتالوگ به ما اجازه مانور بیشتری را درطراحی کاتالوگ ، طراحی لوگو، لوگو تایپ ، نشان نوشته ، نشانه و برندینگ می دهد