کاتـــالـــوگ

اگر بخواهیم طراحی کاتالوگ را به دو دسته تقسیم کنیم می توان به این روش تقسیم بندی کرد:
تبلیغاتی ( طراحی کاتالوگ ) که وظیفه و اساس آن معرفی کردن وترویج دادن هدفهای سازمان یا کار خانه سفارش دهنده می باشد -
اطلاع رسانی راهنما و مشخصات و شرایط استفاده کردن از اماکن ، کالایا خد مات ارائه شده است -
و همینطور کاتالوگ ، طراحی کاتالوگ به دلیل بر خوردار بودن از فضای بیشتر برای ارائه اطلاعات سفارش دهنده می تواند شامل اطلاعات ریز تری باشد
کاتالوگ ( طراحی و چاپ کاتالوگ ) یعنی کالانما، کارنما، یعنی دفتر راهنمای کالاها و فعالیت ها و مشاغل گوناگون یعنی فهرست نامه و صورت کالاها و خدمات یعنی اطلاعات ارائه شده جزئی و ریزتر که حاوی شرح کاتالوگ ، طراحی کاتالوگ مختصات و ظرایف موضوع و کالاهای مورد نظرمی باشد ، طراحی کاتالوگ ، کاتالوگ در واقع راهنمای کالا و کالانامه به حساب می آید و حاوی فهرست کالاهای تولیدی توسط یک موسسه و کارخانه است و می تواند حاوی معرفی شغل ها و موسسه های خدماتی، اجتماعی و فرهنگی نیز می باشد
قابل ذکر است در یک کاتالوگ صنعتی ، طراحی کاتالوگ نام هر کالا، مدل، شماره یا شکل و تصویر مشخصات فنی و توضیحات ، ضرورت دارد و خریدار رادر این راستا راهنمایی و کمک می کند
بعضی از طراحی کاتالوگ ، کاتالوگها برای سفارش دادن خرید در دسترس مردم قرار داده می شوند تا اجناس مورد نیاز خود را مطابق لیست کاتالوگ ، طراحی کاتالوگ از فروشگاههای مورد نظر درخواست و خریداری کنند

قطع کاتالوگ
قطع مثل بروشور و کتاب تنوع دارد و برای سهولت مخاطبان در انتخاب کالا و خدمات برخی ساده، برخی نیز لوکس می باشد و باید به شیوه ای طراحی ، طراحی کاتالوگ شود که سریعا اطلاعات لازم ، طراحی کاتالوگ را در اختیار مخاطب قرار دهد