انواع چسب لمینت

جعفري درباره انواع چسب هاي مصرفي نيز چنين مي گويد: «چسب هاي نشاسته، سيليکات و چسب هاي صحافي، چسب هاي مورد استفاده هستند.»

او در مقايسه آنها، استفاده از چسب هاي نشاسته را به صرفه نمي داند:«استفاده از چسب هاي نشاسته از لحاظ زماني و در نتيجه از لحاظ هزينه مقرون به صرفه نيستند، چرا که مصرف کننده آنها ملزم به ساختن چسب نشاسته در محل مصرف است. از طرفي کنترل آب موجود در اين چسب ها مشکل بوده و ممکن است بعد از مدت اندکي مقداري آب از چسب جدا شود و موجب بروز اشکالاتي مانند نچسبيدن کامل دو سطح کار و تبله کردن آن شود. همين طور استفاده از آن در کارهايي با گراماژ پايين به دلايل فوق توصيه نمي شود.»

چسب هاي سيليکات با حلال آب باعث به وجود آمدن اشکالاتي در کار چاپي مي شوند. جعفري در اين باره بيان مي کند: «به هنگام استفاده از رنگ هايي مانند نقره اي در چاپ، با افت کيفيت رنگ روي سطح چاپي مواجه مي شويم. اما در صورتي که ميزان اين آب کنترل شود و به روکش مقوا نفوذ نکند، با مشکلاتي از اين دست رو به رو نخواهيم بود. در مجموع چسب هاي سيليکاتي در دو نوع سيليکات سديم و سيليکات پتاسيم گزينه بهتري براي استفاده هستند.

در کارهايي که ميزان استفاده از آنان زياد بوده و نيازمند دوام طولاني مدت هستند، از سيليکات پتاسيم استفاده مي شود، چرا که دوام بالاتري داشته و در طول زمان دچار شکستگي و ترک خوردگي خطوط کار نمي شوند.طراحي و چاپ کاتالوگ

البته به جاي استفاده از اين چسب مي توان به سيليکات سديم به ازاي هر ده کيلوگرم، دويست گرم پودر هيدروکسيد پتاسيم با چسب کاملا مخلوط کرد.چسب هاي سيليکاتي نسبت به چسب نشاسته روان تر بوده و داراي پوشش دهي بهتري نيز هستند.»

پاسخ جعفري درباره علت و لزوم لمينيت در کارتن از اين قرار است: «با وجود اين که مي توان کارتن را به طور معمول توسط سيستم فلکسو (چاپ مستقيم روي کارتن) چاپ کرد، اما کيفيت و دقت چاپ افست بر روي بستر مقواي بدون کنگره بهتر است. از همين رو با انجام چاپ در سطح مقوا و لمينيت آن بر روي کارتن، نيازهاي مرتبط با چاپ در کارتن هاي با سطح کيفي بالا مرتفع مي شوند.

علاوه بر اين، انجام لمينيت مقاومت کارتن را افزايش مي دهد، به گونه اي که به عنوان مثال يک کارتن ? لايه لمينيت شده با مقواي ??? گرمي استحکامي برابر با يک کارتن پنج لايه دارد.»