وظایف واحدها و پرسنلهای درگیر قبل از نمایشگاه

1- واحد روابط عمومي :
-آماده سازي و رزرو محل اقامت پرسنل در زمان نمايشگاه
- جمع آوري بانک اطلاعاتي از مشتريان وبازارهاي بالقوه و بالفعل
- طبقه بندي جمع آوريهاي بانک اطلاعات
- ارسال پيام در 8 نوبت براي هرکدام
- ارسال ايميل به مشتريان قبلي و فعلي و بازارهاي بالقوه هر سه روز يکبار
- ارسال کارت دعوت حتي به همکاران و رقبا
- درج آگهي نامه در مجلات تخصصي و محلي در صورت امکان
- تهيه بليت هاي مجاني براي مدعوين مد نظر
- هماهنگي با واحد توليد و بازرگاني براي تهيه نمونه هاي کالاي موردنظر جهت به نمايش درآوردن و اهداي نمونه به مراجعين

2- واحد تبليغات:
- ساخت و آماده سازي ملزومات اطلاع رساني (کارت ويزيت ، رزومه، پوستر، کاتالوگ، بروشور، سي دي مولتي مديا، هداياي تبليغاتي و ...)
- آماده سازي هداياي تبليغاتي در چند دسته براي مراجعه کنندگان عام و خاص و متخصصين
-آماده سازي وسايل پذيرايي داخل غرفه

3- واحد بازرگاني:
- بررسي تاکتيکها و تکنيکهاي رقبا نسبت به شرکت در نمايشگاه. طراحي غرفه
- جمع آوري کليه اطلاعات مورد نياز از غرفه هاي رقبا
منبع: کيا مهر