رنگ و نور در دکور فروشگاه

‍رنگ‌ها هم درايجاد جلب توجه‍ مشتريان نقش بسزايي دارند.از جمله رنگ هاي قرمز زرد ,سبز,نارنجي يراي دکور‍اسيون فروشگاه‌ مواد‌غذايي مناسب است که رنگ قرمزهيجان وشور نشاط و ضربان قلب را بالا ميبرد و باعث جلب توجه مي شود البته فقط عکس العمل احساسي نيست بلکه عکس العمل فيزکي هم هست که فشار خون شما رو بالا مي برد و ضربان قلب شما سرعت مي بخشد و زرد هم از نظر روانشناسي حس گرمي خوش بينيو شادي و حتي تحريک کننده باشد پس زيادي ان باعث اضطراب ميشود و رنگ نارنجي هم محرک وانرژي زا که نمايانگر دوستي و ماجراجويي است که راحت روي چشم اثر ميزارد و رنگ سبز ارام خش وتسکين دهننده است و باعث بهتر ديده شدن چون ياد اور از طبيعت است پس کنار اين رنگ هايي که گفته شد ودر دکورفروشگاه مي توان هارموني رنگي خوبي داشته باشيم و در کنار همه ي اين ها نور هم هست که منبع نوري کلي و فضايي و تک تک است که ائل از همه فضاي رفت امد از پلان جدا مي کنيم مانند تنوع رنگ هاي بکار رفته، انعکاس، تضاد و تقابل رنگ ها، و ميزان برق و انرژي مصرفي در نورپردازي فضاي فروشگاه مهم است
پاياتک 

خدمات شیشه و آینه
خدمات دکوراسیون