کاتالوگ چیست؟

کاتالوگ مجموعه ي چاپي از محصولات يا خدمات ارائه شده توسط يک شرکت يا يک موسسه با اطلاعات جزيي لازم براي فروشنده مصرف کننده است.

کاتالوگ ها براي معرفي فهرست محصولات شرکتهاي توليدي و يا معرفي سرويس هاي شرکتهاي خدماتي ارائه مي گردند.
کاتالوگ ها براي واسطه ها و توزيع کننده ها طراحي و چاپ مي گردند، اما بروشور براي مصرف کننده جز طراحي و چاپ مي گردد.
در طراحي بروشور بايد توجه داشته باشيم که بروشور به دست مصرف کننده و کسي که در نهايت از محصول استفاده خواهد کرد مي رسد.
طراحي و چاپ بروشور بسيار کم هزينه تر از طراحي و چاپ کاتالوگ ميباشد.
بروشورها در قطع هاي مختلف چاپ مي شوند و اندازه ي استانداردي براي آنها تعيين نشده است، معمولا با توجه به محصول، بسته بندي و ساير فاکتورهاف اندازه ي بروشور انتخاب مي شود. بروشورها معمولا لت دار يا منگنه اي هستند. مدل لت دار آن در حدود 2 يا 3 لت را داراست.

نکات طراحي و چاپ بروشور:
از تصاوير با کيفيت استفاده کنيد.
نسبت نوشته ها کمتر از عکس ها باشد.
از ظاهر و رنگ هاي جذاب استفاده کنيد تا مخاطب را به خواندن بروشور دعوت کنيد.
منبع: اشل پرينت 

خدمات شیشه و آینه
خدمات دکوراسیون