انواع کارت ویزیت لیبل

به کارت ويزيت هايي که پشت چسب دار هستند و بر روي سطوح مختلف مي چسبند، کارت ويزيت ليبل يا کارت ويزيت برچسب مي گويند. انواع کارت ويزيت ليبل شامل موارد زير مي باشد:
– کارت ويزيت ليبل يووي
– کارت ويزيت يووي فيلتر دار
– کارت ويزيت ليبل سلفون براق
– کارت ويزيت ليبل شيشه اي
– ليبل برچسب اموال
– ليبل هولوگرام

کارت ويزيت ليبل يووي
اين جنس کارت ويزيت ليبل بر روي کاغذ ليبل گلاسه با چاپ چهار رنگ افست چاپ مي شود و پس از چاپ، بر روي آن لايه ي نازکي يووي مي افشانند تا براق تر شود. کارت ويزيت ليبل يووي براي چسباندن بر روي بسته بندي ها و محصولات مناسب است. چاپ کاتالوگ

کارت ويزيت ليبل يووي فيلتردار
کارت ويزيت ليبل يووي فيلتردار همان کارت ويزيت ليبل يووي است با اين تفاوت که شما مي توانيد به انتخاب خود قسمت هايي از آن را فيلتر کنيد تا بدون يووي چاپ شود، مثلا در کارت ويزيت هايي که قرار است بر روي آنها با خودکار نوشته شود، مي توان قسمت هاي مورد نظر را فيلتر کرد.