بدرفتاری کاغذ و مقوا، در اثر رفتارهای ماست

بعضي ماشين هاي پيشرفته افست قابليت چاپ مستقيم روي انواع مقواي نازک کنگره اي (E فلوت) را دارند. بنابراين چاپ مستقيم افست روي مقواهاي ضخيم ميسر نيست. راه حلي که در چاپخانه ها و کارتن سازي ها براي چاپ مرغوب روي کارتن ها معمول است، چاپ روي ورق گلاسه وسپس لمينيت آن روي ورق کارتن است. عمليات تيغ و تا و چسب پس از لمينيت کاغذ گلاسه چاپ شده با ورق کارتن، صورت مي گيرد.

دقت و کيفيت کارتن هاي لمينيتي، علاوه بر مرغوبيت چاپ افست روي کاغذ گلاسه، به جزييات عمليات تبديلي يعني چسب زني، روکش کردن، دايکات و چسب بستگي دارد. در اينجا توجه خود را به لمينيت، يعني يکي شدن ورق چاپ شده با ورق کارتن معطوف مي کنيم و اين عمليات را در دو روش دستي و ماشيني از نظر مي گذرانيم. طراحي و چاپ کاتالوگ

لمينيت کارتن به دو روش دستي و اتوماتيک انجام مي شود. تفاوت عمده اين روش ها، در مرحله قرار دادن دو لايه روي يکديگر است که در روش دستي توسط اپراتور صورت مي گيرد همچنين در نحوه چسب زدن لايه هاست که در روش دستي لايه لمينيت شونده و در حالت اتوماتيک کارتن کنگره اي، به چسب آغشته مي شود.