طراحی لوگو

در طراحي لوگو و آرم، چند قانون ساده وجود دارد که استفاده از آنها به تاثير گذاري و ماندگاري لوگو کمک مي کند:

لوگو بايد ساده باشد.
لوگو بايد در ذهن بماند.
لوگو بايد در دوره هاي مختلف زماني تاثير گذار باشد و پس از چند سال جلوه ي بصري خود را از دست ندهد.
لوگو بايد متناسب باشد.
لوگو بايد با مفهوم تجاري، خدماتي شرکتي که براي آن طراحي مي شود مرتبط باشد.
رنگ درطراحي لوگو
در طراحي لوگو بهتر است ابتدا لوگو را به صورت مونو کالر(تک رنگ) و يا با ترکيب رنگ هاي سياه و سفيد طراحي کرد. ترکيب اين دو رنگ به شما نشان مي دهد که ساده ترين حالت چاپ لوگوي شما در کپي هاي سياه و سفيد به چه صورت خواهد بود و همچنين واضح ترين و رساترين حالت ممکن از لوگوي شما را نيز، تصوير مي کند.
پس از طراحي استراکچر اصلي لوگو، مي توان رنگ هاي سازماني شرکت را به لوگو اضافه کرد. براي انتخاب رنگ هاي لوگو مي توان از چند روش ساده ي ترکيب رنگ در مباني هنر تجسمي استفاده کرد:

تضاد

تضاد فام ( استفاده از رنگ هاي خالص آبي، زرد و قرمز کنار هم)
تضاد مکمل ( استفاده از رنگ هاي قرمز- سبز يا زرد- بنفش و يا قرمز و نارنجي در کنار هم )
تضاد تيره روشن ( استفاده از يک رنگ روشن در کنار يک رنگ تيره)
تضاد گرم و سرد (استفاده از رنگ هاي طيف سرد در کنار رنگ هاي طيف گرم)
و …

هارموني
روش بعدي در ترکيب رنگي استفاده از هارموني است. در هارموني رنگ هاي هم خانواده يا رنگ هاي همنشين با يکديگر را در کنار يکديگر قرار مي دهند.
در رنگ بندي لوگو سعي کنيد از رنگ هاي بسيار روشن استفاده نکنيد تا لوگو قابليت ديده شدن خود را از دست ندهد.

تعادل
تعادل را در طراحي لوگو رعايت کنيد.براي لوگوي خود يک کادر تعريف کنيد و جايگاه قرارگيري لوگو در کادر را با تناسبات بسنجيد، لوگو نبايد در کادر سبک باشد، يعني سمت سنگين لوگو در قاعده ي کارت قرار گيرد. طراحي و چاپ کاتالوگ

سايز
لوگوي شما نبايد بسيار بزرگ يا بسيار کوچک باشد. در اين مورد مي توانيد از واحد پيکسل در طراحي لوگو استفاده کنيد. حداقل اندازه 150×150 پيکسل را در طراحي لوگوي خود رعايت کنيد.
منبع: اشل پرينت