بهترین دکور فروشگاه

طراحي داخلي در دنياي امروز يک هنر است که از اهميت بسيار ويژه ايي برخور دار است. شما با يک طراحي‌دکوراسيون‌فروشگاه داخلي ايده آل مي توانيد هم از تمامي قسمتهاي مغازه به نحو احسن استفاده کنيد هم اينکه روحي تازه در مغازه ايجاد کنيد که همينمسائله باعث آرامش در بيننده ايجاد مي شود و همين نکته مي تواند براي دفع يا جذب مشتري مأثر باشد .در مبحث بعدي به طراحي مدرن دکوراسيون‌فروشگاه مي پردازيم.طراحي‌دکوراسيون‌فروشگاه دقت کنيد که يک طرح در فضايي که قرار است در آن کار شود با بهترين دکورفروشگاه و ديزاين را پياده سازي نمايد، بايد به سنجش صحيح انجام شود زيرا هر طرحي مناسب هر فضايي نمي باشد پس بايد اين نکته را در نظر گرفت که بر اساس نيازها و سليقه مشتري بهترين و مدرن ترين طراحي روز دنيا را خلق نماييم که اين تنها در يک شرکت مجرب و حرفه ايي برعهده خواهد گرفت.

دکور ويترين مغازه
طراحي‌دکوراسيون‌فروشگاه کي از دلايل جذب اصلي مشتري است. هر چه دکور مورد نظر خوانا تر و شيک تر باشد تاثير مثبت تري رو مشتري گذاشته شود.رنگ و نو نورپردازي نقش به سزايي در ويترين دارد ، زيرا يک کالا زماني خود را لوکس در ويترين جلو مي دهد که از رنگ و نورپردازي حرفه ايي استفاده شده باشد. اما اگر از رنگ بندي و نور مناسب در محيط استفاده نشود تاثير مثبتي در جذب مشتري نداشته.در طراحي ويترين هنر مفهومي به مغازه کمک مي کند که اجناس با ارزش تر و مدرن تر جلوه داده شوند.در مبحث بعدي به دکورفروشگاه مي پردازيم.

دکوراسيون مغازه
طراحي‌ دکوراسيون‌ فروشگاه از اهميت ويژه اي برخور دار است زيرا بايد از سقف تا کف از متريال ها مناسب در رنگ هاي خاص و نورپردازي زيبا به طوري که اجناس بدرخشن و چيدمان مبلمان و دکور و ويترين هاي درون مغازه طوري باشد که مشتري در يک جا متوقف نشود و مسير رفت آمدي براي ديدن اجناس داشته باشد.چيدمان غلط باعث مي شود تا در مسير به يک نقطه کور تداخل داشته و همين مشتري راکلافه مي کند. طراحي فضاي مغازه بايد طوري باشد تا مشتري زمان مناسب براي تصميم گري و مشرف به تمامي اجناس باشد. 

پاياتک

خدمات شیشه و آینه
خدمات دکوراسیون