لوگو یا نشانه چیست و علت طراحی لوگو

لوگو ، طراحي و چاپ کاتالوگ همانطور که مي دانيد لوگو نشانه يا آرم نماديست كه به ياري و کمک آن مي توانيم مفهوم و معني كاري و يا برند تجاري را در يك نگاه مشخص مي گردد وهمينطور به كمك يه لوگو مناسب و خوب مفهوم كاري را كه در قلب و بطن يك شركت و يا سازمان پنهان هست را مي توان به نمايش گذاشت. يك لوگو ، طراحي کاتالوگ به دور از پيچيدگي هاي آن بايد معني و مفهوم خود را کاملا به بيننده برساند و به سادگي به ذهن سپرده شود تا بتواند با اين کار رد پايي از شركت يا سازمان صاحب آرم و لوگو، طراحي کاتالوگ را مشخص سازد. لوگو ها با نماد دروني خود و يا با نوشته و ساختار خود معرف توانايي هاي هر شركت ، سازمان و يا موسسه اي بوده و هستند و همواره در درون خود سخني را بيان مي كنند كه يا در يك نگاه اول مشخص است و يا نياز به اين دارد که تامل کنيم .

چرا لوگو را طراحي مي کنيم ؟
بايد گفت که تاريخچه حضور لوگو،طراحي کاتالوگ در دنيا به دوران غار نشيني باز مي گردد و در همان زمانها بود که مردم جهت اطلاع رساني از ايما واشكال مختلف جهت اطلاع دهي به ديگران استفاده مي كردند حضور يك لوگو و نشانه ، ارايه كننده مفهومي بصري براي بيننده است و از اهميت بسيار بالايي نيز برخوردار است. طراحي لوگو، طراحي کاتالوگ و يك امري است نياز به زمان دارد و همينطور فوق العاده حساس است. متخصصان گرافيك بايد بتوانند با آناليز کردن نيازهاي مشتريان و روشهاي مربوط و مورد قبول به كارفرما ارا‌يه دهند . در طراحي لوگو، طراحي کاتالوگ از نماد شناسي و مفهوم گرايي و شکلهاي مربع و دايره و مثلث استفاده مي شود تا بتوان مفهوم و معني ذات لوگو، طراحي کاتالوگ و آرم را بصورت گويا تر ارايه كرد و شاخص ترين و بارزترين فرايند موجود در عملكرد يك شغل را بصورت بصري نمايش داد. لوگو،طراحي کاتالوگ يا نشان تجاري هويت يك سازمان يا شركت بوده و به كمك و مدد آن هم نام شركت و هم حوزه فعاليت آن به نمايش گزارده مي شود و طراحي کاتالوگ آرم شركت از اهميت بي شماري برخوردار است تا آنجا كه يك لوگو مناسب ، طراحي کاتالوگ مفهومي مي تواند در محبوبيت و آينده يك برند تاثير بي شمار و موثري داشته باشد