نمایشگاه و اهمیت شرکت در آن چیست

در تعريفي گويا و کوتاه،را مي توان تبليغ زنده ناميد،زيرا در نمايشگاه عواملي چون :توليد کننده توزيع کننده،مصرف کننده و کالا يا خدمات در يک زمان و مکان مناسب گرد هم آيد .نمايشگاه مکاني جهت به نمايش گذاردن توانمنديها وپيشرفتهاي يک منطقه يا کشور در زمينه هاي گوناگون است.همچنين برگزاري نمايشگاه موجب افزايش و بالا رفتن سطح اطلاعات ودانش عمومي ،علمي و فني
بازديدکنندگان مي گردد. درجهان امروز بطور کلي نمايشگاهها صرفا به خاطر اهداف تجاري برگزارنمي گردد.به همين دليل ميزان موفقيت يک نمايشگاه صرفا به خاطر اهداف تجاري برگزار نمي گردد.به همين دليل ميزان موفقيت يک نمايشگاه را با ارزقراردادهايي که در طول برپايي نمايشگاه منعقد مي گردد ارزيابي نمي کنند زيرا دستاوردهاي يک نمايشگاه وسيع تر و گسترده تر است از مبادلات تجاري که در جريان داير بودن نمايشگاه،ميان تجار و غرفه داران صورت مي پذيرد.ايجاد تفاهم و دوستي و گفت وگو ميان ملتها از جمله اي دستاوردهاست امروزه اغلب کارشناسان امور تبليغات و بازاريابي ،نمايشگاه ها را از مهمترين شيوه هاي بازاريابي تلقي مي کنند و با ذکردلايلي ثابت مي کنند که بازده مستقيم شرکت در يک نمايشگاه چندين برابر هزينه هاي انجام شده ،و نتانيج سيارچشمگيرتر ازروشهاي تبليغي ديگر است.براي مثال در سال شرکتهاي آلماني حدود پنج ميليارد يورو را صرف شرکت در نمايشگاههاي گوناگون ي کنند.در ايالات متحده نيز شرکتها براي رسيدن به اهداف خود بهترين روش را جهت بازاريابي حضور در نمايشگاه مي دانند بگونه اي که در تخصيص بودجه (14) درصد را صرف شرکت در نمايشگاه (9)در صد را به مکاتبه پستي با مشتريان و فقط (5/1) درصد از بودجه را صرف تبليغ به روشهاي ديگرمي کنند همجنين بررسيها نشان مي دهد ارتباطي که در يک نمايشگاه ميان غرفه دار و بازديد کننده برقرارمي شود مي تواند تا دو سال بعد از نمايشگاه همچنان دوام داشته و تاثيرگذار باشد.در حال حاضر نمايشگاه از شکل ابتدايي گذشته اش بسيار فاصله گرفته و کارکرهاي اموزشي،تبليغاتي و اطلاعاتي آن،بسيار اهميت پيدا کرده است.حضور در نمايشگاه از جمله فعاليتهايياست که در زمينه بازاريابي مقرون به صرفه است و درآنجا شرکتها فرصتي را براي ديدار حضوري با مشتريان پيدامي کنند. شرکت کنندگان در نمايشگاه درمدتي محدود ومعين ودر مکاني با تسهيلات و امکانات مناسب ،فرصتهاي بي شماري را براي تحقيق وبررسي وضعيت بازار،ديدار با رقبا و تماشاي آخرين دستاوردها در زمينه هاي گوناگون بدست مي آورند. ساخت غرفه

خريداري که از نمايشگاه بازديد مي کند در واقع اين فرصت را دارد تا محصولات را از نزديک ببيند،لمس کند و مورد تجزيه وتحليل قراردهد.يعني کارهايي را انجام دهد که حتي تلفن و يا اينترنت چنين امکاني را براي او فراهم نمي آورد.هماکنون کشورهاي پيشرفته جهان با اصول و مقررات سازمان جهاني تجارت (WTO) آشنايي کافي دارند و روشهاي نوين تبليغات و بازاريابي ،سيستم بسته بندي صادراتي ،اصول و فنون مذاکرات و قراردادهاي بازرگاني،استانداردها و مکانيزم هاي ورود به بازارهاي جهاني را بخوبي مي شناسند و از ساختار بازارهاي مختلف و ويژگيهاي اقتصادي ،اجتماعي ، سياسي و فرهنگي کشورهاي هدف اگاهي کامل دارند.در نتيجه ميزان موفقيت هرشرکت يا کشور در امر صادرات ، بستگي به پارامترهاي يادشده بالا دارد که جزو رسالتهاي مهم نمايشگاه به شمار ميرود.