غرفه شبه جزیره اي و جزیره ای

اين گونه غرفه ها سه وجه قابل رويت براي بازديد دارند و از يک طرف مسدود مي باشند و به همين دليل از مرغوبيت بالاي برخوردارند و بازديد کننده بيشتري را جذب مي نمايند . به اين غرفه ها با توجه به اينکه از سه طرف به راهرو راه دارد غرفه سه بر نيز اطلاق مي شود .

غرفه جزيره اي
اين گونه غرفه از چهار طرف به راهرو راه دارد و از تمام زوايا قابل ديد و دسترسي مي باشد . غرفه جزيره اي ارزش بالايي در بعد نمايش و تبليغات دارد و از مرغوبيت بسيار مناسبي برخوردار است .
غرفه جزيره اي اغلب براي نمايش ماشين آلات و صنايع سنگين مورد بهره برداري قرار مي گيرد و براي کالا هاي ديگر نياز به طراحي ويژه دارد تا اثر بخشي مناسب را داشته باشد .

طراحي غرفه
خلاقيت و هنر بهتر زيستن در فضا و زمان محدود ، مي تواند اولين ايده جهت طراحي غرفه نمايشگاهي باشد .
چرا طراحي غرفه در فرايند برگزاري نمايشگاه از اهميت ويژه اي برخوردار است ؟ زيرا اگر غرفه اي بدرستي و کامل طراحي شده باشد در ازدحام و شلوغي دوران نمايشگاه مي تواند پيام غرفه دار و يا شرکت را با تاثير گذاري قوي به مخاطب مورد نظر برساندو با توجه به زمان محدود بازديدکننده ازغرفه ( 5 الي 20 دقيقه ) بتواند تاثير گذاري ماندگار در يک موقعيت رقابتي بوجود بياورد .
استفاده از عناصر و مولفه هاي نظير نور ، رنگ ، فرم و . . . که بيانگر عقايد مرتبط با فعاليت هاي بشري بوده و نگرش ، احوال و شخصيت انسانها راتحت تاثير قرار مي دهند مي بايست هدف اصلي طراحي غرفه و چيدمان محصولات آن باشد تا به بهبود عملکرد فيزيکي و رواني ، دست يابي به اصول زيبا شناسانه فضاي داخلي محقق گردد .
طراحي غرفه ، حساس ترين مرحله حضور در نمايشگاه به حساب مي آيد ميزان موفقيت در اين مرحله روي موفقيت ديگر مراحل بسيار موثر است در نتيجه گذر از اين مرحله توجه زيادي را طلب مي کند .
اصول موفقيت ، به عوامل انساني ، تفکر ، خلاقيت و نوآوري در ارتباط با شناخت محيط و واقعيات، شرايط ، زمان و مکان برگزاري نمايشگاه بستگي دارد . بنابر اين واگذاري امر طراحي به هر کسي جايز نيست و بايد دقت لازم را در انتخاب طراح نمود .