نور در غرفه

نور نيز همانند رنگ از عوامل مهم جهت جذب مخاطب مي باشد با نورپرد ازي مي توان جذابيت غرفه را افزايش داد . با نور پردازي مناسب علي الخصوص نور ملايم مي توان فضايي آرام بوجود آورد و يا فضاي آرام درون غرفه را از فض اي شلوغ بيرون متمايز نمود اگر چه در جاهايي از درون غرفه ، مي بايست نوري متفاوت تر و با شدت بيشتر و رنگ مشخص تر استفاده نمود . طراحي غرفه
استفاده از رنگهاي متنوع در نور پردازي توصيه نمي گردد زيرا ممکن است توجه مخاطب را از کالا به سوي ديگر معطوف نمايد.
در نورپردازي با توجه به تاثيرات گوناگون نورهاي مختلف ، بايد تاثيرات روحي و رواني و ميزان توليد گرما و يا آتش زا بودن آنهارا مد نظر داشت . در پردازش نور بايد دقت نمود که بيننده دچار خيرگي نشود و از زواياي مختلف بتواند کالا يا دستگاه مورد نظر را بطور مطلوب مشاهده نمايد .
در نورپردازي از لامپها و پرژکتور هاي با قابليت هاي توليد نور زرد ، نور آبي و ... و فيلترهاي مختلف استفاده ميگردد که هر کدام خصوصيات و کاربرد خاص خود را دارند و با توجه به نوع کالا ، دستگاه و نوع نمايشگاه متفاوت خواهد بود .
وسايل سمعي و بصري
استفاده و بکارگيري صحيح وسايل سمعي و بصري علاوه بربالا بردن جذابيت غرفه مي تواند اطلاعات مناسب وکاملي در اختيار مخاطب قرار دهد و نياز به مذاکرات طولاني و بيان تمام مسايل نخواهد بود . از اين لوازم مي توان در نمايش کالاهايي که امکان نمايش در غرفه را نداشته اند ، فراهم گردد . ارائه فيلم هاي از سوابق اجرايي در بخش توليد و خدمات نقش مهمي در اثر بخشي مذاکرات خواهد داشت .

گرافيک
با بهره گرفتن از اين علم مي توان پيام مورد نظر و يا اهداف مشارکت در نمايشگاه را به بيننده القا نمود . طرحهاي ساده و واضح اثر بخشي بالاتري دارند و از سردر گم وخسته نمودن مخاطب جلوگيري مي نمايد ارئه اطلاعات بايد در اين بخش به موارد ضروري منحصر گردد . 

خدمات شیشه و آینه
خدمات دکوراسیون