درباره طراحی غرفه

طراحي غرفه کاري تخصصي است و بايد حتما توسط افرادي ماهر و مجرب که در اين زمينه داراي تجربه هستند پياده سازي شود.در اين بخش مي خواهيم به ذکر موارد بپردازيم که حتما بايد در هنگامي که قصد نصب و يا تخليه غرفه اي را داريد رعايت نماييد.اگر در حال نصب و راه اندازي غرفه تان هستيد دقت نماييد که به کف زمين و ديوار ها آسيبي وارد نماييد.براي اين منظور بايد در زير ديوارها و حتي در کف پوشيي مناسب ايجاد شود تا مطمئن شويد که هيچگونه آسيبي به اين بخش ها وارد نمي شود.اين امر در هنگام تخليه غرفه نيز بايد دقيقا رعايت شود و مواظب بود تا به فضاي نمايشگاه چه در هنگام نصب و چه در هنگام تخليه آسيبي وارد نشود.
اگر هر گونه خسارتي به فضاي عمومي نمايشگاه وارد شود و اين خسارت در زمان طراحي غرفه و يا پياده سازي و يا تخليه ان صورت گرفته باشد بايد به صورت تمام و کمال خسارت ان توس طمشا پرداخت گردد.دقت لازم را داشته باشيد که نبايد در اين مکان ها از ميخ و چسب و پونز و.. يا مواردي از اين قبيل استفاده کرد.حتي اگر اگز از مفروش هاي بي کيفيت بخواهيد استفاده کنيد بايد بدانيد که در حال انجام کاري غير قانوني هستيد و جلوي اين کار توسط بازرسان مربوطه گرفته خواهد شد.
بعد از اينکه طراحي غرفه به پايان رسيد و مدت زمان نمايشگاه نيز به اتمام رسيد نوبت به تحويل فضاي در اختيار داشته به مديريت سالن مي رسد.در اين حالت بايد اگر خسارتي ناشي از طراحي و نب توسط شما ايجاد شده برطرف گردد و يا هزينه ان پرداخت شود.براي اينکه شما با حداقل آسيب روبرو شويد پيشنهاد مي کنيم حتما از کف هاي کاذب در هنگام طراحي غرفه براي خود استفاده نماييد.حتما دقت نماييد که براي قرار دادن پايه ها و ستون هاي مکان خود از سوراخ کردن زمين غرفه به شدت اجتناب نمايند چرا که اين کار بر خلاف قوانيني بوده و جرم محسوب مي شود. حتي علامت هايي که در هنگام طراحي غرفه توسط سازندگان در محيط ايجاد شده نيز مي بايست به صورت کامل پاک شود و هزينه اين کار نيز به عهده صاحب غرفه مي باشد.براي همين است که تاکيد مي شود در اين مرحله حتما از گچ هايي استفاده شود که براحتي پاک مي شوند و اثري از آنها برجاي نمي ماند.

اما امروزه در سراسر جهان به منظور هر چه راحت تر کردن کار طراحي غرفه از روشي به نام سيستم مدولاتور استفاده مي شود.اين نوع غرفه ها در حالتي نرمال و معمولي و داراي تيپي ساده هستند.در ساخت اين غرفه هاي از قطعات پيش ساخته استفاده شده است و براحيت قابل مونتاژ هستند. اگر مکاني که نياز داريد براي کاري خاص در نظر نداريد و تنها فضايي استاندارد مد نظرتان است مي توانيد براي کاهش هزينه هاي خود از اين سيستم استفاده نماييد.