ویژگی های مثبت نمایشگاه ها

-? کالاها علاوه بر آنکه به نمايش گذاشته مي شوند به فروش هم مي رسند.
-? شمار زيادي از مردم ترغيب مي شوند که از نمايشگاه بازديد کنند.
-? بازديد براي عموم آزاد است.
-? معمولا بهاي کالاها کمي ارزان تر از بازار است.
ويژگي هاي منفي نمايشگاه هاي فروش
-? سالن هاي اين نوع نمايشگاه ها بسيار شلوغ است.
-? بايد به ميزان تقاضاي مردم ، کالا به اندازه کافي در داخل غرفه وجود داشته باشد.
-? بايد به تعداد کارمندان غرفه افزود.
-? معمولا عامه مردم از نمايشگاه بازديد مي کنند و تعداد بازديدکنندگان متخصص و اهل فن بسيار کمتر ازنمايشگاه ها است.
ويژگي هاي مثبت نمايشگاه هاي بازرگاني
-? ممکن است حجم سفارشات خريداران بسيار قابل ملاحظه باشد.
-? بازديدکنندگان تا حد زيادي متخصص و خريداراني واقعي هستند.
-? بازديدکننگان آشنايي خوبي با محصولات يا خدمات ارائه شده کسب مي نمايند.
-? امکان انعقاد قراردادهاي کلان در اين نمايشگاه ها بسيار زياد است. ساخت غرفه
ويژگي هاي منفي نمايشگاه هاي بازرگاني
-? مشارکت در اين نوع نمايشگاه ها با هزينه نسبتا بالايي صورت مي گيرد.
-? شايد حضور در اولين نمايشگاه براي غرفه داران سوددهي چنداني در پي نداشته باشد.
-? بليط وروردي اين نمايشگاه نسبت به نمايشگاه هاي فروش گران تر است.