هدف شما از حضور در غرفه آرایی نمایشگاه چیست؟

هدف اصلي از شرکت در هر نمايشگاه (در کوتاه مدت يا بلندمدت) افزايش فروش کالا و خدمات است. البته، گاهي نيز اهداف ديگري (مانند: مقاصد سياسي و فرهنگي) مورد نظر قرار مي‌گيرد. اما، هدف هرچه باشد، برگزاري يک نمايشگاه بازرگاني موفق، قادر است زمينه‌هاي مناسبي را براي گسترش و تعميق مناسبات سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي فراهم سازد. طراحي غرفه

هدف شما از حضور در غرفه آرايي نمايشگاه چيست؟
1- اگر هدف اصلي شما، فرو کالا است؛ يا در نمايشگاه‌هاي تخصصي شرکت کنيد و يا خودتا اقدام به برگزاري يک نمايشگاه اختصاصي نماييد.
2- اگر هدف شما دراز مدت، نفوذ در بازارهاي جديد و يا يافتن نماينده تجاري است؛ در نمايشگاه‌هاي عمومي بين‌المللي حضور يابيد.
ارزيابي ضرورت شرکت در نمايشگاه
قبل از تصميم‌گيري براي شرکت در هر نمايشگاه؛ ابتدا، بايد چند نکته را براي خودتان روشن سازيد تا لزوم و ضرورت حضور در نمايشگاه مورد نظر براي شما مشخص شود. براي اين کار، مي‌بايست براي هر يک از پرسش‌هاي زير، جواب قانع‌کننده‌اي داشته باشيد:
1- آيا شرکت در اين نمايشگاه، براي شما منافعي را در بر دارد؟ (چه منافعي)؟
2- آيا شرکت در اين مايشگاه براي کالاي شما مناسب است؟
3- آيا هدف‌هاي شما از شرکت در اين نمايشگاه،تحقق خواهد يافت؟
4- آيا بازار منطقه براي محصولات شما، اهميت دارد؟
5- آيا به صورت تدريجي يا دائمي خواهيد توانست با توليدات خود، پاسخگوي تقاضاي کالا باشيد؟
6- آيا محصولات شما در سطح استانداردهاي بازار مي‌باشد؟
7- مشکلات شما در رابطه با بازار چيست؟
8- آيا شرکت در يک نمايشگاه بازرگاني، مهمترين راه براي حل مشکلات شما است؟
9- هدف اصلي شما از شرکت در اين نمايشگاه چيست؟
10- آيا اين بهترين نمايشگاهي است که در آن شرکت مي‌کنيد؟
11- به نمايش گذاشتن کالاهايتان به شيوه‌اي موثر، براي شما چه هزينه‌‌هايي را در پي خواهد داشت؟
12- آيا نتايج حاصل از شرکت در اين نمايشگاه، ارزش اين هزينه‌ها را خواهد داشت؟
13-پس از اتمام نمايشگاه، براي توسعه اين بازار (از لحاظ سرمايه‌گذاري) تا چه حد آمادگي وجود دارد؟ 

خدمات شیشه و آینه
خدمات دکوراسیون