درباره دکوراسیون مغازه

دکوراسيون فروشگاه فقط بدين معنا نيست که شما يک مغازه زيبا داشته باشيد بلکه علاوه بر زيبايي, مي بايست راحتي مشتريان نيز در نظر گرفته شود. امروزه در طراحي دکوراسيون مغازه از راحتي مشتري نيز فراتر رفته و با تحليل رفتارهاي آنان سعي دارند که به گونه اي دکوراسيون فروشگاه را طراحي کنند تا بتوانند نيازهاي آتي مشتريان را مرتفع سازند. به عنوان مثال با بررسي رفتار صد مشتري در مي يابند که عده زيادي از آنان علاه بر خريد کفش، جوراب نيز خريداري مي کنند و اين اطلاعات کمک بسيار ارزنده اي براي طراحي مغازه است تا چيدمان محصولات به درستي صورت پذيرد. براي طراحي و دکوراسيون مغازه بايد اصول جذب مشتري را کاملا رعايت کرد. يک دکوراسيون علمي مي تواند مشتري را با اشتياق در مغازه نگه دارد. در يک مغازه بايد مکان مناسبي براي صندوق، مکان گذر مناسب و ويترين در نظر گرفته شود. همچنين جايي مناسب براي نمايش اجناس در مغازه وجود داشته باشد و جايي که در ديد نباشد، براي انبار اجناس در نظر گرفت. مشترياني که در مغازه مي ايستند و جنسي را مورد بررسي قرار مي دهند، نبايد مانع ديدن بقيه مشتريلن شوند. رنگ مغازه به گونه اي باشد که گرم و جذاب بوده و اجناس را به خوبي جلوه دهد. نکات زيادي است که يک طراح و دکوراتور حرفه اي بايد به آن توجه کند دکوراسيون مغازه يا دکوراسيون فروشگاه عامل بسيار مهمي جهت جذب مشتريان است. نحوه طراحي مغازه ارتباط مستقيمي با نوع، تعداد و ابعاد محصولات و متراژ مغازه دارد. در مغازه هاي کوچک همانند مغازه شال و روسري و يا فروشگاه پوشاک زنانه که تنوع بسياري از محصولات وجود دارد، مي بايست از تمامي فضاها به صورت بهينه استفاده نمود. در اين نوع مغازه ها مي توان در فضاهاي غير قابل استفاده از کمد و کشو هاي بازشو و يا در برخي موارد از آينه استفاده نمود. در دکوراسيون مغازه پوشاک نيز بايد فضايي براي قرار دادن ديگر رنگ ها و سايز هاي پوشاک در نظر گرفت که خود نيازمند فضاي بيشتري مي باشد. در واقع يک دکوراسيون ايده آل آن دکوري است که علاوه بر زيبايي از فضاي داخلي به صورت بهينه استفاده کرده باشد. بيان اين نکته نيز ضروري است دکوراسيون مغازه با طراحي داخلي فضاهاي مسکوني و اداري کاملا متفاوت است چرا که علاوه بر راحتي فروشندگان، راحتي مشتريان نيز بايد در نظر گرفته شود. دکوراسيون مغازه يا فروشگاه به دو قسمت دکوراسيون داخلي مغازه و طراحي ويترين مغازه تقسيم مي شود که طراحي ويترين مغازه اولين مرحله جهت جلب توجه مشتري مي باشد و بعد از ورود مشتري به داخل مغازه اين دکور مغازه است که باعث مي شود علاوه بر زيبايي، مشتريان بتوانند به راحتي از محصولات ديدن کنند. طراحي دکور مغازه عموما شامل استانداردهاي اوليه است که در اکثر طراحي ها بايد لحاظ شود اما در برخي موارد طراحي مي تواند علاوه بر رعايت اصول استاندارد ها کمي فراتر رفته و نيازهاي آتي مشتريان را در نظر بگيرد. در طراحي مغازه پوشاک زنانه, دکور مغازه بايد به گونه اي باشد که با هدف جلب توجه خانم ها طراحي شده باشد.