نكات مهم در بسته بندي كالا

-1 حتي المقدور از صندوق و چارچوبهاي چوبي مستحكم استفاده گردد.
-2 به هيچ عنوان از كارتن و گوني در بست هبندي نهايي استفاده نگردد. مگر در مواردي كه كالا، فرش و يا مشابه آن باشد و نياز به عدل بندي داشته باشد . و يا حمل و نقل داخلي و در مسافت هاي كوتاه باشد ( توصيه نمي گردد)
-3 صندوقها و عدلها به گون هاي طراحي و ساخته شود كه در هنگام بازديد و كنترل توسط مراجع ذيربط نياز به شكستن و يا شكافتن آن نباشد. چرا كه ظرف آسيب ديده براي برگرداندن بار اصلاً مناسب نمي باشد.
-4 رعايت در جمع آوري كالا در يك صندوق يا عدل و . . . از نظر وزن و حجم و ابعاد بسته بسيار حائز اهميت است. و لزوماً قبل از اقدام به بسته بندي كالا با حمل كننده هماهنگي لازم در اين خصوص صورت پذ يرد، برخي از وسائط حمل كالا خصوصا هواپيماها قادر به حمل كالا با هرگونه ابعاد و وزني نيستند و بسياري از مواقع به علت عدم وجود زمان كافي امكان حمل كالا منتفي مي گردد.
-5 به منظور جلوگيري از آسيب ديدگي و وارد آمدن خسارت به كالا از ضربه گيرهاي مناسب در هنگام بسته بندي كالا استفاده گردد.
-6 برچسبهايي حاوي اطلاعاتي از قبيل شماره صندوق ، نام شركت ، آرم شركت ، پرچم ايران، نام مبدأ حمل، نام نمايشگاه مورد نظر، نام و عنوان گيرنده كالا ، درصورت شكستني بودن كالا درج علائم مشخصه بر روي بسته هاي كالا چسبانده شود.بهتراست تمام اطلاعات فوق برروي يك برچسب طراحي و مورد استفاده قرار گيرد چرا كه درحين حمل كالا برچسب هاي متعددي از سوي مراجع ذيربط بر روي بسته ها نصب خواهد شد و تعدد برچسب ها ممكن است باعث عدم توجه به آنان گردد. طراحی غرفه

بودجه بندی
برای تنظیم هر بودجه‌ای، معمولاً هزینه‌ها در برابر درآمدها، پیش بینی می‌شوند. اما، برای بودجه نمایشگاهی وضع فرق می‌کند. زیرا غیر از مواردی معدود که فروش محلی در نمایشگاه انجام می‌شود و بر این اساس درآمد حاصل از فروش را می‌توان پیش بینی کرد؛ عموماً در نمایشگاه‌ها، نمی‌توان انتظار حصول درآمد فوری را داشت.
مقاله ی مدیریت طراحی و غرفه آرایی نمایشگاه حاضر توسط کارشناسان واحد تحقیق و توسعه مرکز آموزش مجازی پارس تدوین گردیده است