تاثير تعداد رنگ در قیمت کارت ویزیت

در محاسبه ی قیمت کارت ویزیت فرم عمومی تعداد رنگ ها در قیمت کارت ویزیت تاثیری ندارد. شما می توانید از تمام رنگ های موجود که به وسیله ی 4 رنگ چاپ افست به وجود می آیند استفاده کنید. برای چاپ رنگ های متالیک نظیر نقره ای، طلایی، بژ و … حتما باید از فرم اختصاصی استفاده کنید و قیمت کارت ویزیت نیز بسیار متفاوت با قیمت کارت ویزیت فرم عمومی خواهد بود. چاپ کاتالوگ

اندازه
قیمت کارت ویزیت بر مبنای محاسبات و اندازه های مشخص به دست آمده است، بنابراین با بزرگ شدن فایل چاپی شما قیمت کارت ویزیت افزایش خواهد یافت، مثلا در کارت ویزیت سلفون براق معمولی با اندازه 4.8 در 8.5 اگر اندازه فایل شما از 4.8 به 5 سانتی متر و یا از 8.5 به 9 سانتی متر تغییر کند، قیمت کارت ویزیت شما دو برابر خواهد بود. با افزایش سایز تا اندازه 8.5 در 9.6 قیمت کارت ویزیت دو برابر خواهد بود و به همین نسبت در سایزهای بزرگتر افزایش می یابد.
منبع: اشل پرینت