سبک تلفیقی دکوراسیون

سبک تلفیقی همانطور که از اسمش مشخص است ترکیب ماهرانه انواع سبک های دکوراسیون مغازه با یکدیگر می باشد و به دلیل ماهیتش تعرف مشخص و خاصی ندارد. این سبک مانند سبکهای آشنایی که با دیدنش به سرعت مشخص می شود نیست.ولی در عوض آن فضای داخلی کاملا منحصر به فردی را ایجاد می کند که تماما متعلق به شخص مالک است و کس دیگری نمی توان ادعایی بر آن داشته باشد، چرا که تماما با سلیقه خود مالک به وجود آمده است.
در دکور تلفیقی احساس همنشینی خوب و راحتی بین عناصر میتوان دید زیرا دکوراسیون داخلی مغازه بدون هیچ محدودیت سبک خاصی و فقط صرفا جهت مچ شدن و زیبا جلوه کردن آنها در کنار هم قرار میگیرند. و البته عناصر موجود در دکوراسیون میتوانند هرکدام مربوط به سبک خاصی باشند.
درست است که ما در این سبک آزاد هستیم به تلفیق تمام سبکها در کنار هم ، اما این به آن معنا نیست که اجازه این را هم داریم که بدون فکر و علم مربوط به آن طراحی دکوراسیون مغازه خود را به عهده بگیریم زیرا ایجاد احساس ناهماهنگی و ناموزونی را در مشتریان ایجاد خواهیم کرد.
در این سبک ما باید کلیشه ها را دور بریزیم و شجاعت انجام دکور داخلی خاص و منحصربه فرد به سبک تلفیقی را داشته باشیم. 

دکوراسیون فروشگاه