طراحی دکوراسیون فروشگاه ورزشی

طراحی دکوراسیون فروشگاه ورزشی یکی از مهمترین طراحی های داخلی بشمار می رود.زیرا به دلیل کاربری که دارد افراد زیادی که مشتری خطاب می شوند در آنجا رفت و آمد دارند.بنابراین در طراحی آن باید دقت فراوانی داشت که باعث جلب توجه افراد وارد شونده شود.

علاوه بر آن مشتریان بدون خستگی و کسالت بتوانند ساعت زیادی را برای خرید در آنجا بگذرانند.در این صورت طراحی دکوراسیون فروشگاه ورزشی از کف گرفته تا سقف همگی باید طبق یک استاندارد ها ویک هارمونی خاص رنگ طراحی شودتا باعث جلب توجه و جذب مشتریان و همچنین بالا رفتن فروش شود.

طراحی دکور فروشگاه ورزشی
در طراحی دکوراسیون فروشگاه ورزشی باید از قفسه بندی های استاندارد و جذاب استفاده کرد که علاوه بر دسترسی راحت مشتری ها دید مناسبی داشته باشد به طوری که به محض ورود باعث جلب توجه مشتریان شود و مضاف بر آن فضای کمتری را اشغال کند. 

پایاتک