عکاسی کاتالوگ

در عکاسی باید توجه داشت که محصول به بهترین وجه خود نشان داده شود، نور به گونه ای باشد که بافت، خطوط و تمام جزییات محصول را نمایش دهد و تصویر رسا و واضح باشد تا تصور غلطی در ذهن مخاطب ایجاد نکند.

طراحی کاتالوگ
در طراحی و چاپ کاتالوگ باید تصاویر در اولویت باشند و نوشته ها حول محور تصاویر قرار گیرند. نوشته ها باید کم، ریز، واضح و با اطلاعات کافی باشند. لی اوت کلی کاتالوگ از عوامل جذابیت بصری برای مخاطب است که موجب می شود مخاطب کاتالوگ را در دست گرفته، ورق بزند و پیش خود نگه دارد.

چاپ کاتالوگ
برای چاپ کاتالوگ باید اندازه مناسب انتخاب شود. در چاپ CMYK باید از جابجایی رنگ ها پرهیز شود و ناظر چاپ باید با دقت بر چاپ کار نظارت داشته باشد، چرا که کاتالوگ معرف محصولات یک کمپانی است و چاپ کاتالوگ به طور ناخوداگاه کیفیت محصولات و خدمات کمپانی را در ذهن مخاطب تداعی می کند.

روکش
برای کاتالوگ ها و به خصوص برای جلد کاتالوگ حتما باید از روکش استفاده شود، جلد معمولا نسبت به صفحات داخلی ضخامت بیشتری دارد و از کاغذ با گرم بالاتر استفاده می شود. نوع به صرفه ی جلد، کاغذ 300 گرم با روکش های مختلف است که چون در فرم عمومی قرار می گیرد به صرفه تر است.

برش
اگر کاتالوگ با فرم ساده طراحی شده باشد، برش فقط برای جدا کردن کار از کارهای دیگر است، اما اگر فرمی خاص داشته و خارج از قطع های مستطیل و مربع طراحی دشه باشد لازم است برای برش قالب تهیه شود و کاتالوگ در مرحله ی برش قالب می خورد که اصطلاحا آن را ضرب قالب می نامند. هزینه ی فرم های خاص خیلی بیشتر از فرم های ساده است.

صحافی
کاتالوگ پس از انجام تمام مراحل، در مرحله ی صحافی خط تا می خورد، تا می شود، بسته به تعداد برگ ها، منگنه یا چسب می خورد و به صورت نهایی کتابچه ای که باید به دست مشتری برسد در می آید.
منبع: اشل پرینت