غرفه سازی با اصول طراحی صنعتی

علت اصلی، مدل رایج و عرف غرفه سازی است:
در حالت رایج شما برای سفارش غرفه با سی شرکت نجار غرفه موجود در تهران تماس می گیرید و در خواست اشتباه طرح رایگان را دارید و بین آنها یکی را انتخاب می کنید !

شرکتهای غرفه ساز(نجار) دارای آرشیو های خارجی و داخلی متعددی هستند که این پکیج های تری دی مکس طرح های پایه ای دارد
بعد از تماس هر شرکت کننده در نمایشگاه، عکس و نام و جایگیری را تغییر داده و تحویل شما می دهند
بر عکس تیم های طراح صنعتی که با اشراف علمی به وزن و بار اضافی روی اشیاء، تسلط به اصول زیبایی شناختی معماری، ایده پردازی جدید ، طراحی استند محصول خاص و... می توانند غرفه ای جذاب و بی همتا برایتان طراحی کنند

2- طراحی صنعتی غرفه نمایشگاهی:
طراح صنعتی غرفه وظیفه دارد مسلط به علم ساخت مدل، متریال و نور پردازی حرفه ای باشد
طراح صنعتی غرفه نمایشگاه برای محصول شما با توجه به روش نمایش، اندازه و شرایط آن یک استند محصول سه بعدی حرفه ای و کم نظیر طراحی میکند
حتی می تواند استند محصول سه بعدی را طراحی صنعتی کند که قابل حمل و پرتابل باشد
یا شرایط ایستایی منحصر به فردی داشته باشد
طراحی صنعتی غرفه مبتنی بر ایده جدید است
یعنی استفاده از سر در جدید، قوس و اسپیرال و کرو های جذاب در غرفه سازی و...