دلایل چاپ کارت ویزیت چیست؟

کارت ویزیت وسیله ای برای معرفی شما، شغل شما و ارائه راه های ارتباط با شماست. کارت ویزیت معمولا برای بازاریابی و تبلیغات استفاده نمی شود و این امر با چاپ کاتالوگ، چاپ بروشور و چاپ تراکت صورت می پذیرد.

با این همه چون کارت ویزیت اولین مرحله ی تعامل با مخاطب، مشتری و یا ارباب رجوع شماست، نوع کارت ویزیت و نحوه ی ارائه ی کارت ویزیت بسیار حائز اهمیت است. کارت ویزیت اولین برخورد شما با کاربران خواهد بود و به طور غیر مستقیم برای شما بازاریابی می کند.

کارت ویزیت نشانه ی هویت و شخصیت کاری شماست، و در جایی که خود حضور ندارید از روی کارت ویزیت خود درباره ی شخصیت کاری شما قضاوت خواهد شد. بنابراین نسبت به کیفیت چاپ کارت ویزیت و جنس کارت ویزیت حساس باشید. اندازه ی کارت ویزیت و ضخامت آن نیز در رده های بعدی اهمیت قرار می گیرند. طراحی و چاپ کاتالوگ

همیشه کارت ویزیت خود را در جاکارتی قرار دهید، تا در هنگام ارائه ی آن مشخص شود که شما به کارت و حرفه ی خود اهمیت می دهید، همچنین نگهداری کارت ویزیت در جاکارتی از کثیف شدن آن جلوگیری می کند. سعی کنید در هنگام ارائه ی کارت از دست راست استفاده کنید و کارت را با احترام تقدیم کنید، توجه کنید که رد انگشتتان روی کارت ویزیت باقی نماند.
منبع: اشل پرینت