غرفه استاندارد

در اغلب نمایشگاههاي برگزاري با غرفه تیپ سرو کار داریم که بصورت مشابه هم به شرکت کنندگان با توجه به درخواست آنان واگذار می گردد تا شرکت کنندگان در آن فضا کالاهاي خود را به نمایش بگذارند اینگونه غرفه ها هزینه هاي طراحی غرفه و ساخت بمراتب کم تري از غرفه هاي که براي هدف خاص طراحی شده دارند . با توجه ساخته شدن این غرفه ها از قطعات پیش ساخته و نیز مشهورند . در modular systems استاندارد ،و قابل مونتاژ شدن آنها، به سیستمهاي مدولار این روش غرفه در زمان کوتاه ساخته و جهت چیدمان کالا آماده میگردد و از این لحاظ داراي راندمان فوق العاده اي است .

غرفه با ساخت و ساز خاص
باتوجه به اینکه یک غرفه نمایشگاهی باید بتواند در زمانی اندك حضور مخاطب در نمایشگاه جذابیت لازم را براي جذب او داشته باشد و او را ترغیب به بازدید از غرفه نماید و طراح بلحاظ امکانات بیشتر اجرایی در روشهاي ذکر شده در زیر و بکار گیري موثرتر ابزارهاي گرافیگی ، نور و .... می تواند به اهداف مشارکت وارائه پیام مورد نظر سریعتر دست یابد و غرفه اي مناسب، و مشارکتی موثرتر بوجود آورد .
اینگونه غرفه ها را به چند روش با توجه به نوع مصالح و طرح می توان تقسیم بندي نمود :

- ترکیبیدراین روش از مصالح سنتی و سیستمهاي پیش ساخته بصورت ترکیبی جهت ساخت غرفه استفاده می گردد

- پیش ساخته
در این روش از قطعات پیش ساخته ( آلومینیومی – فولادي ) و پانل هاي متفاوت و با طرحهاي ویژه جهت ساخت غرفه استفاده می گردد .
امروزه با توجه به رشد صنعت غرفه سازي و متنوع شدن قطعات تولیدي و امکان اجراي طرحهاي مختلف ، در اکثر نمایشگاهها از این روش استفاده می گردد .

- سنتی
در این روش از مصالح و مواد سنتی همانند نئوپان، چوب و ... جهت ساخت غرفه استفاده می گردد.