هدایای تبلیغاتی و خودکار آن

استفاده از هداياي تبليغاتي نقش بسزايي در ماندگاري برند شما در حافظه ي مصرف کنندگان دارد، چرا که با استفاده ي روزمره از هداياي تبليغاتي شما، نام و نشان تجاري شما همه روزه توسط مخاطب ديده مي شود.

هداياي تبليغاتي معمولا شامل موارد زير مي شوند:
1 : خودکار تبليغاتي
2 : جاسوئيچي
3 : تقويم روميزي
4 : فلش
5 : ساک دستي
6 : سر رسيد
7 : ساعت
8: جلد بيمه نامه
9: نشانگر کتاب
و … .

معمولا پر کاربرد ترين هداياي تبليغاتي خودکار , ساک دستي، تقويم روميزي , جاسوئيچي و سر رسيد مي باشد. استفاده از اين نوع تبليغات چند مزيت بزرگ براي شما دارد که با يک مثال به بيان اهميت اين موضوع مي پردازيم.

شما براي تبليغات در نظر داريد يک روش خوب و ماندگار انتخاب نماييد به نظر شما چه تبليغي مي تواند به مدت يک سال کامل براي شما جذب مشتري نمايد؟ساده ترين راه و ارزان ترين راه هداياي تبليغاتي مي باشد شما مي توانيد با چاپ تقويم روميزي به مدت يک سال در ديد مشتريان خود باشيد زيرا تقويم معمولا روي ميز هر شخصي قرار دارد. به طور مثال شما آژانس کرايه اتومبيل داريد و مي خواهيد يک تبليغ خوب داشته باشيد اگر از تقويم هاي روميزي براي تبليغات استفاده کنيد بيشترين بازده را مي توانيد از تبليغات خود بگيريد . 

منبع: اشل پرينت