نوع کالا و ویژگی های دقیق آنها

هدف از حضور در نمايشگاه، كسب موفقيت و ايجاد موقيعتهاي جديد است، نمايشگاهي با موفقيت همراه است كه تمام جوانب آن و مراحل انجام هر يك از آنان بخوبي در نظر گرفته شده و رعايت شود.
بديهي است عدم رعايت و انجام به موقع هر يك از مراحل، باعث كاهش و يا حتي عدم موفقيت در غرفه آرایی نمايشگاه م يگردد. تحمل تمام مرارتها و سختيهاي حضور در نما يشگاه علاوه بر وردهاي آن، مي بايست منجر به عرضه و نمايش كالا و محصول گردد، از اين رو آماده نمودن كالا، بسته بندي و استفاده از شيوه هاي صحيح ارسال آن و رعايت قوانين و مقررات گمركي و مرتبط با حمل و نقل محل برگزاري نمايشگاه از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. طراحی غرفه
انتخاب و آماده نمودن كالا و لوازم با توجه به ميزان فضايي كه در اختيار داريم و بعد مسافت و ميزان كالاي مجاز قابل حمل،مي بايست در انتخاب كالاها دقت كافي به عمل آيد. ممكن است محصولات يك شركت از تنوع بالايي برخوردار باشد، لذا با در نظر گرفتن بازاري كه قصد حضور در آن را داريم، عل يرغم لزوم ارائه تمام توانمندي و استعداد شركت، كالايي بايد در ليست ارسال قرار گيرد كه از درجه اهميت بالاتري در بازار هدف نسبت به ديگر اقلام برخوردار است و علاوه بر دارا بودن استاندارد، مورد نياز تجار و صاحبان صنايع و مصرف كنندگان محل برگزاري نمايشگاه باشد . از طرفي محدوديت وزني و حجمي در ارسال كالا، اهميت دقت در انتخاب كالاي مناسب را بيشتر مي كند. در برخي مواقع كه غير مستقيم در نمايشگاه شركت مي كنيم، ارسال بار اضافي با تقبل هزينه هاي آن امكان پذير مي باشد.
غرفه داراني كه نمايشگاه را يك فرصت مناسب براي توزيع مستقل و منحصر بفرد كالا مي دانند بهتر است فرصت را مغتنم شمرده و يك پكيج كالايي ويژه مخصوص نمايشگاه آماده نمايند كه فقط در ايام نمايشگاه عرضه گردد و ابتياع آن مختص بازديدكنندگان نمايشگاه باشد.