ویژگی های کاتالوگ

از ويژگي هاي کاتالوگ مي توان به موارد زير اشاره کرد .
?-قابل حمل بوده و مطالعه آن در زمان فراغت .
?-خلاصه گويي و پرهيز از هر نوع افراط در توضيح بيشتر موارد درج شده در کاتالوگ .
?-ارتباط برقرار کردن بدون واسطه با پيام گير .
?-ترکيب تصوير با متن در جهت شناخت بيشتر مخاطب .
?-به جهت فرصت مناسب براي مطالعه داشتن ، انتخاب دقيق و سنجيده را براي مخاطب مهيا مي کند . طراحي و چاپ کاتالوگ
?-کاتالوگ ها به جهت انتقال اطلاعات و موارد ذکر شده در بالا نسبت به پوستر و تراکت فراتر و سنجيده ترعمل مي کند.