لمینت دستی

ابتدا سراغ لمينيت کارتن به روش دستي رفتيم و در باب خصوصيات فني آن از رسول جعفري مدير کارتن بيستون جويا شديم. وي در ابتدا مراحل مختلف لمينيت کارتن را شرح مي دهد: «در ابتدا چسب به مقدار مورد نياز که با توجه به ويژگي بسترهاي مختلف و نوع سفارش تعيين مي شود داخل سيني دستگاه يا مخزن چسب ريخته مي شود و با صلايه شدن توسط نوردهاي دستگاه به نوردهاي انتقال دهنده که از قبل بسته به نوع کار تنظيم شده، مي رسد. تغذيه دستگاه به وسيله اپراتور انجام مي شود. با وارد شدن مقوا به دستگاه، قسمت زيرين آن آغشته به چسب شده و سپس ? نفر اپراتور پس از کسب اطمينان از گونيا بودن کار، آن را به صورت دستي بر روي کارتن قرار داده و به اصطلاح لمينه مي کنند.»

از جعفري درباره انواع کارتن هاي لمينيتي موجود مي پرسيم که چنين پاسخ مي دهد: «لمينيت به طور کلي يا بر روي کارتن هاي سه و پنج لايه که ترکيبي از لايه هاي کاغذ و لايه فلوت مياني هستند صورت مي گيرد و يا بر روي کارتن هاي دولايه موسوم به سينگل فيس (Single Face) که تنها داراي يک لايه کاغذ به اضافه فلوت است.

کارتن هاي چندلايه مي توانند داراي فلوت هاي C و B و E باشند و گاهي نيز از ترکيب فلوت A با فلوت B يا C در کارتن هاي چندلايه جهت رسيدن به استحکام بالاتر استفاده مي شود.»

وي در ادامه در مورد انواع لايه هايي که روي کارتن لمينيت مي شوند مي گويد: «انواع کاغذ گلاسه با گراماژ ?? تا ??? گرم و همين طور مقواهاي پشت طوسي با گراماژ ??? تا ??? گرم در لمينيت کارتن مورد استفاده هستند، البته از کاغذهاي کرافت و تحرير نيز گاهي به صورت موردي استفاده مي شود. طراحي و چاپ کاتالوگ

بايد اشاره کرد که کاغذ گلاسه و تحرير با گراماژ به طور عمده پايين، براي پوشش دادن کارتن دو لايه کاربرد ندارد، چرا که اين کاغذ پس از آغشته شدن به چسب و قرار گرفتن بر روي لايه کنگره اي فلوت، چروک شده و سطح ناهمواري روي کار به وجود مي آورد. براي جلوگيري از بروز چنين اشکالاتي و همچنين جهت دستيابي به استحکام و مقاومت در اين کارتن ها، از مقواي پشت طوسي با گراماژ بالاتر براي لمينيت اين کارتن استفاده مي کنند.» 

خدمات شیشه و آینه
خدمات دکوراسیون