پوسترها

پوستريک اثرچاپ و تکثير شده است از يک موضوع ، درباره يک رويداد يا واقعه خاص جهت اطلاع رساني به قشر گسترده اي از مخاطبين جامعه ، ارايه مي شود . ” پوستر ” گونه اي ديگر از زير مجموعه هاي هنر گرافيک است با سابقه بسيار قديمي در تخته اعلان ، آگهي دستي ، برگه نمايش ، باسمه چوبي و جز اينها ، ولي از زمان ابداع ليتوگرافي رنگي با ويژگي هاي جديد بطور مثال طرح ساده و رنگ بندي تند ) مطرح شده است . اگر چه نخستين پوستر انگليسي در سال ???? ميلادي توسط” فدريک واکر ” به روش حکاکي روي چوب تهيه شد ، ولي ” ژول شره” فرانسوي را بايد ” پدر هنر پوستر ” دانست . سپس″ تولوز – لوترک ” اهل فرانسه (????-???? م ) تحت تاثير ” ژول شره ” و با بهرگيري از باسمه هاي ژاپني عرصه تازه ا ي را در برابر هنر پوستر گشود.

” تولوز لوتـر ک ” طراح پوستر ، با سمه ساز و چاپگر اهل فرانسه ، اگر چه وي فقط ” سي و دو پوستر ” و تعداد کمي آگهي ، کتاب و جلد صفحه موسيقي و …. طراحي کرد اما نقش مهمي در شکل گيري و تحويل طراحي پوستر مدرن داشت .در سال???? ميلادي اولين پوستر خيره کننده خود را براي مجله در” مولن روژ” طراحي کرد که بلافاصله موجب شهرت او شد . پيشگامان اين هنر در کوشش هاي خود براي تلفيق مقاصد هنري و تبليغاتي به ضرورت طراحي ساده و قوي پي بردند . در پيش تر از خلق پوستر توسط اين هنرمندان ، آگاهي دادن خبر توسط تخته هايي به ابعاد ??*?? و فقط به صورت نوشتاري و قابليت تک رنگ ويا دو رنگ امکان پذير بود . حالتي گردن آويز داشت که به مثال پيراهن داخل سر مي رفت . قسمتي در جلوي سينه او قرار مي گرفت و قسمت ديگر آن به پشت کمر آويخته مي شد ، در شهر مشغول به قدم زدن مي شدند و مردم آن را مطالعه مي کردند .

پس از جنگ جهاني دوم ، هنر پوستر در مراکز تحول اوليه اش ( فرانسه – انگليستان – روسيه و آلمان ) محدود نماند . به خصوص ، لهستان ، کوبا ، ژاپن و بسياري از کشورهاي ” جهان سوم ” در اين عرصه در خشيده اند . در ايران نيز از دهه ???? ميلادي ، هنر پوستر با آثار ” مرحوم مرتضي مميز ” و چند تن از استادان و طراحان گرافيک وارد مرحله تحول جدي خود شد . گر چه هنوز نمي توان از مکتب پوستر سازان ايراني نمونه هاي ارزشمندي از هنر خود را ارايه داده اند . براي پوستر نمي توان ابعاد قرار دادي منظور کرد ولي جهت نصب بر روي تابلوهاي اعلانات غالباٌ ابعاد استاندارد ??* ?? ويا ???*?? را رقم مي زنند . به همين خاطر پوستر ها در همه جاي دنيا به صورت عمودي تعريف شده است . طراحي و چاپ کاتالوگ

طراحي بردهاي درون شهري جهت نصب پوستر تابع اين ابعاد استاندارد است يعني نسبت چند ?? سانت به طول و چند ?? سانت به عرض . ولي در خصوص پوسترهاي فانتازيست اين ابعاد بصورت آزاد عمل مي شود که امروزه بسيار شاهد آن هستيم . پوستر از جمله متداول ترين نوع ساختار گرافيکي است که معمولاٌ از دو عامل مهم ” پيام ” و ” تصوير ” تشکيل شده است .عملکرد پوستر ارتباط برقرار کردن ميان افراد جامعه با موضوع تبليغ مي باشد . در بيشتر مواقع حامل پيام و آگهي دادن يک خبر و اطلاع ، بصورتي که بيانگر رويداد در گذشته و يا زمان حال ويا نويد از خبر در آينده باشد .