چگونه نمایشگاه مناسب را انتخاب کنیم؟

با وجود نمايشگاهها، كنفرانس ها، رويدادهاي خصوصي B2B متعددي كه هرساله برگزار مي شود، انتخاب جايي كه تلاش هاي خود را به بهترين وجه صرف كنيد، سردرگم كننده مي نمايد. اما روشي وجود دارد كه به شما كمك مي كند بهترين فرصت ها را براي بازاريابي سازمان خود در نمايشگاهها بيابيد. از اين رهنمودهاي انتخاب نمايشگاه و worksheet ها استفاده كنيد تا سوزن را در انبار كاه پيدا كنيد. غرفه سازی
عناوين:
چگونه نمايشگاههاي مناسب را انتخاب كنيد
انتخاب نمايشگاه- worksheet
worksheet انتخاب نمايشگاه، فضاي غرفه، و كاركنان غرفه
انتخاب فضاي غرفه
Worksheet انتخاب فضاي غرفه
چگونه نمايشگاههاي مناسب را انتخاب كنيد
براي شروع، تنها بعد از تعيين اهداف نمايشگاهي خود نمايشگاه مورد نظرتان را انتخاب كنيد. سپس برخي از تحقيقات زمينه اي مهم را انجام دهيد. بهترين كار اين است كه بر اساس صنعت خود نمايشگاه را مد نظر قرار دهيد و انتخاب ها را به دقت ارزيابي كنيد. با كارمندان خود صحبت كنيد—چه نمايشگاههايي در گذشته مفيد بوده اند؟ كارمندان فروش گرايش نيازهاي مشتري را در كجا مي بينند؟ بررسي كنيد كه چه كساني در آنجا خواهند بود. با مشتريان كنوني و مشتريان احتمالي خود صحبت كنيد... آيا آنها در اين نمايشگاه شركت خواهند كرد؟ و حتي اگر نمايشگاههاي بازرگاني را با گسترة علاقه و تعداد بازديدكننده مقايسه مي كنيد، مي توانيد از worksheet انتخاب نمايشگاه استفاده نماييد تا برآورد كنيد چه تعداد از بازديدكنندگان، مخاطب بالقوه سازمان شما خواهند بود. سرانجام، بعد از جمع آوري همه اطلاعات، گزينش هاي خود را مقايسه كنيد و نمايشگاهي را بر گزينيد كه با نيازهاي شما به بهترين وجه تناسب دارند.
انتخاب نمايشگاه- worksheet
سئوالهايي كه هنگام در نظر گرفتن يك نمايشگاه بايد از خود بپرسيد:
• آيا اين يك نمايشگاه افقي است يا عمودي؟ آيا يك نمايشگاه ملي است يا منطقه اي؟‌چند درصد از مشاركت كنندگان بين المللي هستند؟
• مخاطبي كه جذب نمايشگاه مي شود، كيست؟ آن را توصيف كنيد.
• چگونه مديريت نمايشگاه اين مخاطب را جذب خواهد كرد؟ آنها از چه روش تبليغاتي استفاده مي كنند؟
• الگوي مشاركت در گذشته چه بوده است؟ مشاركت كننده پيش بيني شده كيست؟
• چه تعداد از بازديدكنندگان غيرخريدار هستند؟
• آيا نمايشگاه توسط طرف سوم ارزيابي شده است؟
• نظر بازديدكنندگان راجع به نمايشگاه چيست؟ غرفه داران چه نظري دارند؟
• ميزان فروش غرفه دار در سال چقدر است؟
• چه نوع برنامه هاي تبليغاتي يا بازاريابي براي غرفه داران در نظر گرفته شده است؟