طراحی دکوراسیون فروشگاه ورزشی

طراحي دکوراسيون فروشگاه ورزشي يکي از مهمترين طراحي هاي داخلي بشمار مي رود.زيرا به دليل کاربري که دارد افراد زيادي که مشتري خطاب مي شوند در آنجا رفت و آمد دارند.بنابراين در طراحي آن بايد دقت فراواني داشت که باعث جلب توجه افراد وارد شونده شود.

علاوه بر آن مشتريان بدون خستگي و کسالت بتوانند ساعت زيادي را براي خريد در آنجا بگذرانند.در اين صورت طراحي دکوراسيون فروشگاه ورزشي از کف گرفته تا سقف همگي بايد طبق يک استاندارد ها ويک هارموني خاص رنگ طراحي شودتا باعث جلب توجه و جذب مشتريان و همچنين بالا رفتن فروش شود.

طراحي دکور فروشگاه ورزشي
در طراحي دکوراسيون فروشگاه ورزشي بايد از قفسه بندي هاي استاندارد و جذاب استفاده کرد که علاوه بر دسترسي راحت مشتري ها ديد مناسبي داشته باشد به طوري که به محض ورود باعث جلب توجه مشتريان شود و مضاف بر آن فضاي کمتري را اشغال کند. 

پاياتک

خدمات شیشه و آینه
خدمات دکوراسیون