برخي از ويژگيهايي كالاي نمايشي

1 – مشخصات كالا و يا شناسنامه كالا بر روي كالا و يا بر روي بسته بندي آن ذكر شود.
2 – كشور محل سازنده حتماً درج شده باشد .
3 – در كالاهاي مصرفي و يا مواد غذايي تاريخ توليد و انقضا كالا درج شده باشد .
4 – در صورتي كه كالا در نمايشگاههاي خارجي به نمايش گذارده مي شود، مشخصات ذكر شده حتماً به زبان انگليسي و ترجيحاً و در صورت امكان به زبان كشور محل برگزاري نمايشگاه نيز درج گردد .
علاوه بر كالا و محصولات كه از اصلي ترين عوامل حضور در نمايشگاه مي باشد، ابزار و لوازم جانبي براي بهتر عرضه نمودن كالا، لازم و ضروري است كه در صفحات بعدي به آن اشاره خواهد شد. طراحی غرفه

بسته بندي كالا
در دنياي امروز علاوه بر بكارگيري روشهاي متعدد علمي جهت فروش كالا، يكي از ابزارهاي بسيار موثر و كاربردي جهت جلب نظر مشتري بسته بندي هاي شكيل با طراحي هاي زيبا و بكار بردن رنگهاي مناسب است و موكداً توصيه مي شود با مشورت با متخصصان فن از اين ابزار برنده حداكثر بهره برداري به عمل آيد .
همچنين استفاده از لوازم و تجهيزات مناسب در هنگام حمل كالا، موجب سلامت كالا و عدم آسيب ديدگي و وارد آمدن خسارت به آن مي گردد. در برخي مواقع كه محل برگزاري نمايشگاه با مبدا حمل كالا يك كشور باشد، ممكن است استفاده كردن از روشهاي ابتدايي جابجايي كالا و استفاده از وسائط نقليه معمولي، شركت را با مشكل مواجه نسازد، اما چنانچه مبدأ و مقصد حمل از كشوري به كشور ديگر باشد شرايط بسيار متفاوت خواهد بود.