‌دکوراسیون‌بوتیک‌ مدرن

دکوراسیون‌داخلی‌بوتیک در دنیای امروز هنر یک عامل مهم است که ریشه در خلاقیت انسان سرچشمه میگیرد.اکثر مردم می پندارن که این مسئله امر زیاد مهمی نیست اما از عوامل مهمی است که در منزل و مکان اداری ؛ تجاری تاثیر در روحیه انسان دارد.یک طراح معمار در درجه اول محیط را مورد بررسی قرار می دهد که موقعیت آن در چه مرحله ایی است می توان در پاساژ یا در خیابان باشد.اینکه در چه موقعیت قرار دارد از نکته قابل اهمیت است.رنگ در دکوراسیون‌بوتیک‌مدرن از عوامل مهم است .رنگ سفید مهمولا در تمامی دکوراسیون به کار می رود.در دکوراسیون کلاسیک مدرن کم و بیش در صنعتی به کار می رود.از مزایای قابل استفاده رنگ سفید 1) خنثی بودن این رنگ و قابل ادغام با تمامی رنگ ها می باشد.2)از لحاظ روحی تاثیر گذار است زیرا سمبل آرامش و خلوص پاکی می باشد.3)رنگ سفید در وسعت محیط مغازه بوتیک تاثیر گذار است.زیرا می توان آن را بزرگ تر از آن چیزی که هست جلوه بدهد. دکوراسیون فروشگاه
در دکوراسیون‌داخلی‌بوتیک باید تمامی جوانب را مد نظر گرفت.نورپردازی در دکوراسیون از عواملی است که مورد تایید قرار میگیرد ؛ البته قرار گیری پلان مورد نظر با توجه به موقعیت نور طبیعی آن تاثیر گذار می باشد.در صورت کمبود نور طبیعی باید با مدیریت صحیح یک نورپردازی مناسب انجام شود.یک دکوراسیون ایده آل باید نورپردازی کاملا صحیح انجام شده باشد تمامی محیط بوتیک می بایست روشن باشد که مشتری در خرید خود دقت لازم را به عمل آورد و چیدمان طوری طراحی شود که دید کامل به تمامی اجناس را داشته باشد همچنین گردش مشتری در مغازه باید به صورت راحت و مستقیم باشدگردش آن طوری طراحی نشود که مشتری به نقطه کور و بنبست نرسد.و اگر مغازه بوتیک مورد نظر کوچک محدود بود در چیدمان آن باید دقت لازم را به عمل آورد .زیرا هم طراحی در آن محدود تر می شوداما یک طراحی مجرب می تواند حتی در یک مغازه کوچک بهترین طراحی ممکن را به عمل آورد.
پایاتک