بعصی کاربردهای نانو مواد در صنعت کاغذ

علوم و فناوري‌نانو موجب تحول در علم مواد شده و توسعة گستره‌اي از مواد جديد و بهبود يافته به‌وسيله نانوساختارها را به دنبال دارد. اين پيشرفت‌ها براي صنعت كاغذ مي‌تواند از اهميت حياتي برخوردار باشد. طراحی و چاپ کاتالوگ
با كاهش ابعاد نانومواد به پايين‌تر از طول بحراني، رفتارهاي كاملاً متفاوتي از آنها مشاهده مي‌شود.
استفاده از خواص مواد در مقياس نانو، امكان ساخت مواد و ابزار با كارآيي و خواصي كه دسترسي به آنها قبلاً ممكن نبوده است را فراهم مي‌سازد.
نانوساختارها در اشكال مختلفي از جمله پوشش، پودر، كامپوزيت و ديگر شكل‌ها باعث ايجاد تحول در شماري از بخش‌هاي صنعتي از جمله موارد زير مي‌شوند:
پوشش‌ها و رنگ؛
حفاظت در برابر خوردگي؛
حفاظت زيست‌محيطي؛
چسب و پليمرهاي رسانا؛
دارورساني؛
مواد زيست‌سازگار؛
حفاظ‌هاي كاركردي؛
سطوح هوشمند خود تميزكننده؛
چاپ كاركردي؛
مخابرات نوري؛
جوهر و كاغذهاي الكترونيكي؛
منابع انرژي قابل حمل؛
تصفيه آب؛