تحلیل فاکتورهای موثر بر خاطره انگیزی غرفه

غرفه مجموعه ای از قسمتهای فیزیکی نیست بلکه واسطه بازاریابی یکپارچه ایست که از ویژگیهای فیزیکی خود برای ایجاد فرصتهای فروش محصولات و خدمات استفاده می کند. همچنین برای ملاقات شخصی با مشتریان جدید بالقوه، تامین نیازهای مشتریان موجود و ارایه تصویری روشن از شرکت برای دامنه وسیع مخاطبان طراحی می شود. فاکتورهای فیزیکی غرفه فرصتی برای غرفه داران است تا انواع تکنیک های موثر و کارآمد را در یک طرح دقیق تلفیق سازند و به حداکثر نتایج خود دست یابند. هیچ فاکتوری به تنهایی منجر به ایجاد غرفه ای موفق و سودمند نمی شود بلکه جمیع فاکتورها موثرند.

مقدمه
ماندگاری غرفه در اذهان بازدیدکنندگان به تنهایی معیاری باارزش برای تعیین موفقیت غرفه است. در نتیجه بسیاری از شرکتها به دنبال افزودن تعداد بازدیدکنندگانی هستند که غرفه آنها را به خاطر بسپارند. تعداد بازدیدکنندگانی که غرفه را می بینند و بعد از نمایشگاه نام شرکت، محصولاتش یا هر دو را به خاطر می سپارند، ماندگاری در ذهن را اندازه گیری می کند.
ماندگاری در ذهن تا آنجا ارزشمند است که تاثیر غرفه را از دامنه نمایشگاه فراتر می برد. این امر به نوبه خود در تاثیر بر تصمیم گیری برای خرید کمک می کند و آگاهی از محصول و شرکت را در مدتی طولانی تر موجب می شود. تحقیقات صورت گرفته در مرکز تحقیقات صنعت نمایشگاهی (CEIR) نشان داده است بازدیدکنندگان واجد شرایط- کسانی که به احتمال بیشتری خرید می کنند- بیش از سایر بازدیدکنندگان، غرفه هایی را که بازدید می کنند به خاطر می سپارند. تحقیقات صورت گرفته توسط شرکت Exhibit Surveys نیز نشان می دهد که چندین فاکتور- فاکتورهای عمدتا فیزیکی- نقشی قوی در به خاطر ماندن غرفه ایفا می کنند. شرکت غرفه ساز
غرفه برای غرفه داری موفق و مجرب، واسطه بازاریابی یکپارچه ای است که از سازه غرفه به منزله ویترینی برای انواع فعالیتهای و تکنیکهای فروش و بازاریابی استفاده می کند. به کلامی دیگر ، غرفه نمایشگاهی یک تصویر سه بعدی از پیامهای بازاریابی و فروش شرکت است. نتایج این تحقیق به منزله فاکتورهای کمکی در روشی یکپارچه جهت دستیابی به بازدیدکنندگان واجد شرایط از طریق واسطه نمایشگاهی تلقی می شوند. یک غرفه جذاب و کارکنان مجرب آن وقتی با مولفه های حیاتی طرح کلی غرفه، مانند پیام بازاریابی موثر، ترکیب می شوند حداکثر نتایج را ببار می آورند. این تحقیق علاوه بر ارایه اطلاعات به غرفه دارانی که می خواهند غرفه هایی به یاد ماندنی خلق کنند، با بخشهای دیگر صنعت نمایشگاهی نیز ارتباطی خاص دارد. برخی از تاثیرات بالقوه ناشی از عوامل مختلف در این گزارش بحث می شوند.