درباره تاریخچه نمایشگاه

در اغلب کشورهای جهان از دیرباز انواع نمایشگاهها برگزار می شود. تاریخ پیشینه نمایشگاهها با تاریخ تجارت و داد و ستد بشر پیوند دارد. اگر بخواهیم تاریخچه برپایی نمایشگاهها را بررسی کنیم باید به شهر آتن به عنوان مرکز تجارت دنیا و محل برگزاری نمایشگاههای بزرگ کالاهای تجاری ممالک مختلف از دیرباز اشاره کرد. بازار های مکاره از 6000 سال پیش وجود داشته است همچنین فنیقی ها به عنوان بزرگترین تجار زمان خود نخستین نمایشگاهها را در 2800 سال قبل از میلاد برپا کردند.فنیقی ها کالاهای مختلف خود را به وسیله کشتی به سرزمین های دیگر می برند و در آنجا به نمایش می گذاشتند .نمایشگاهها با تحولات دوران رنسانس و انقلاب صنعتی به تدریج تکامل یافته و به صورت رویدادهای فصلی، محلی، منطقه ای ، بین قاره ای و جهانی خودنمایی کرد. روز بروز بر دامنه فعالیت نمایشگاهها افزوده تا کم کم نمایشگاههای جهانی شکل گرفت. اولین نمایشگاه جهانی در سال 1145 میلادی در شهر لایپزیک آلمان بر پا شد همچنین در سال 1830 نمایشگاه جهانی در شهر پاریس برگزار شد که از کشورهای مختلف چهار گوشه جهان در آن شرکت کردند و در این نمایشگاه مهندس ایفل باپرچ (برج مهم ایفل) را در وسط نمایشگاه به عنوان نمایش قدرت و پیشترفت صنعتی فرانسه به جهانیان معرفی کرد. از مهمترین نمایشگاههای جهانی در سال 1798 میلادی در شهر پاریس در کنار رودخانه سن فرانسه نمایشگاهی برپا شد که این نمایشگاه تبدیل به جشنی بزرگ شده بود. محل برگزاری نمایشگاه جایی انتخاب شده بود که ناپلئون پس از بازگشت از ایتالیا پیروزی خود را جشن گرفته بود . فرانسه سعی داشت به جهانیان نشان دهد که شکست های گذشته را جبران کرده است و رو به پیشترفت دارد این نمایشگاه کاربردی سیاسی نمایشگاهها را به خوبی نشان می دهد.در سال 1879 میلادی در شهر سیدنی استرالیا و در سال 1880 میلادی در شهر ملبورن نمایشگاه جهانی برپا شد. در آن زمان از عمر شهر ملبورن فقط پنجاه سال گذشته بود. از این دو نمایشگاه 4 میلیون نفر دیدن کردند که برای کشور جوانی مانند استرالیا رقمی بسیار موفقیت آمیز بود. برپائی این دو نمایشگاه باعث شد که قاره استرالیا به جهانیان معرفی شود و این کاربرد تبلیغی نمایشگاهها را نشان می دهد. غرفه سازی نمایشگاهی
در سال های دیگر نمایشگاههای متعدد دیگری نیز بر پا شدند که از جمله آنان می توان به نمایشگاه جهانی در کشور آمریکا، انگلیس ، ژاپن و غیره ... اشاره کرد.