درباره انواع نمایشگاه

نمایشگاهها بر حسب موضوع یا محل برگزاری به ترتیب زیر طبقه بندی می شوند:
بازار : از شش هزار سال پیش شروع شده است که به آنها بازار های مکاره می گویند.
نمایشگاههای محلی: در یک محل یا شهر خاص برگزار می شود مثل پوشاک بهاره که در اسفند ماه هر ساله برگزار می شود.
نمایشگاههای منطقه ای: در یک استان یا منطقه جغرافیایی انجام می شود.
نمایشگاههای ملی: توانمندیها و پیشترفت بازرگانی، صنعتی، تکنولوژی، فرهنگی و هنری یک کشور به نمایش در می آید.
نمایشگاههای بین قاره ای: بین دو یا چند قاره جهان در کشوری خاص برگزار می شود.
نمایشگاههای بین المللی عمومی: در این نمایشگاهها کالاهای مختلف اعم از مصرفی و سرمایه برای عموم به نمایش در می آید. نمایشگاه بین المللی بازرگانی تهران از آن جمله است در این نمایشگاهها تجارت واقعی صورت نمی گیرد.
نمایشگاه بین المللی تخصصی: مدت برپایی آن کوتاه و کالاهای خاص و صنعت جانبی آن به نمایش در می آید. مثل نمایشگاه بین المللی چرم، لوستر ، ماشین و ...
نمایشگاههای بین المللی اطلاعاتی: آخرین تحولات تکنولوژیکی و دانش فنی به نمایش گذاشته می شود. معمولاً هر دو سال یا چهار سال یکبار برگزار می شود مانند نمایشگاه بین المللی انفورماتیک که در آلمان بر پا می شود.
نمایشگاههای اختصاصی کشورها: این نوع نمایشگاهها به درخواست یک کشور و در کشور دیگری برگزار می شود که هدف آن بازاریابی است و تحکیم مناسبات اقتصادی و سیاسی را در بر دارد مثل نمایشگاه اختصاصی ایران در استرالیا . غرفه سازی نمایشگاهی
نمایشگاههای اکسپو: نمایشگاههای جهانی اکسپو از مهم ترین و پیشترفته ترین نوع نمایشگاهها در جهان محسوب می شود که مدت بر پایی آن طولانی و عموماً در این نمایشگاهها آداب و رسوم، فرهنگ، هنر، تجارت، صنعت و تکنولوژی کشور ها معرفی می شود نمایشگاههای اکسپو به مسائل بازرگانی می پردازد و تاکنون در ایران برگزار نشده است.